Banner Top
Log In

Wiesław Piosik na czele Enei

Rada Nadzorcza spółki delegowała swojego członka, Wiesława Piosika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki odwołała dziś Krzysztofa Zamasza z funkcji Prezesa oraz Pawła Orlofa z funkcji Wiceprezesa Enei.

Wiesław Piosik jest związany z energetyką zawodową od ponad 30 lat. W latach 1998-2005 był m.in. Prezesem Energetyki Poznańskiej, a po konsolidacji – Wiceprezesem Enei. Posiada duże doświadczenie w nadzorowaniu spółek kapitałowych w sektorach paliwowo-energetycznym, bankowym oraz IT. W ostatnim czasie zarządzał prywatnymi przedsiębiorstwami z obszaru dystrybucji energii oraz odnawialnych źródeł energii. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, ukończył studia na Wydziale Elektrycznym w zakresie elektrotechniki o specjalności elektroenergetyka.

Wiesław Piosik został delegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Enei do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu spółki.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px