Log In

Wyzwanie dla energetycznie kreatywnych. Konkurs „ENERGIA Przyszłości” już po raz piąty

Jak sprawić, by szkolny budynek stał się samowystarczalny – niezależny od zewnętrznych dostaw prądu, ciepła i gazu? Grupa Energa czeka na innowacyjne pomysły uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym z całej Polski. Najlepsze zespoły oraz ich szkoły otrzymają cenne nagrody. Piąta edycja konkursu „ENERGIA Przyszłości” właśnie się rozpoczyna.

„ENERGIA Przyszłości” to konkurs, który wpisał się już trwale w kalendarze szkolnych wydarzeń. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem szkół i samych uczniów. Temat pracy pisemnej, którą w tegorocznej edycji mają przygotować uczestnicy konkursu brzmi: „ENERGIA Przyszłości. Moja szkoła jako wyspa energetyczna”. Termin nadsyłania prac upływa  15 marca 2016 roku.

– Liczymy na to, że uczniowie kreatywnie połączą wiedzę zdobytą w szkole, informacje pozyskane z innych źródeł oraz własne niebanalne pomysły. Ich sukces w konkursie zależy od tego, czy będą potrafili udowodnić przed jury, że ich nowatorskie idee mają szansę znaleźć zastosowanie w praktyce. Organizując konkurs „ENERGIA Przyszłości” za cel stawiamy sobie rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań poznawczych i badawczych. Chcemy też budować świadomość wśród uczestników, i wśród obserwatorów konkursu, jak blisko każdego z nas, każdego dnia są lub mogą być innowacyjne rozwiązania związane z elektrycznością i energetyką – mówi Rafał Hyrzyński, dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Regulacyjnej Energa SA.

Co trzy głowy, to nie jedna

W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z 3 uczniów pracujących pod opieką nauczyciela. Jednym z ważnych elementów konkursu jest bowiem wzmacnianie umiejętności współpracy w grupie. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, pod warunkiem, że jeden nauczyciel będzie się opiekował tylko jednym zespołem.

Oceniając prace konkursowe, oprócz możliwości zastosowania proponowanych rozwiązań w praktyce, jury będzie brało pod uwagę poziom merytoryczny i nowatorskie ujęcie tematu. Autorzy pięciu najwyżej ocenionych opracowań zostaną zaproszeni do finału, który odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku w Gdańsku. Finaliści zaprezentują swoje pomysły i odpowiedzą na pytania jury. Nowością w tej edycji będą pytania zadawane przez inne zespoły. Ocenie podlegać będzie merytoryczna warstwa prezentacji, jak i jej forma. Trzy najlepsze zespoły oraz ich opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe, a szkoły, które reprezentują – nagrody pieniężne.

Nagrody, o które będą walczyć finaliści:

  • za zajęcie 1 miejsca – laptopy dla każdego członka zespołu oraz jego opiekuna oraz nagroda pieniężna w wysokości 12 000 zł dla szkoły reprezentowanej przez zwycięski zespół na zakup pomocy naukowych dla uczniów
  • za zajęcie 2 miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci tabletów oraz nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł
  • za zajęcie 3 miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci smartfonów oraz nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł

Konkurs „ENERGIA Przyszłości” jest jedną z inicjatyw realizowanych przez Grupę w ramach programu Energa Edukacja, którego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat energii elektrycznej, a także kształtowanie postaw proekologicznych.

– Towarzyszymy dzieciom i młodzieży na wszystkich etapach edukacji. Inspirujemy do kreatywności i podejmowania wspólnych działań, co później procentuje w dorosłym, zawodowym życiu. Młodym ludziom staramy się pokazać, że energetyka to atrakcyjna dziedzina i że warto – zwłaszcza, gdy chcą się w niej specjalizować – wyjść poza szkolne podręczniki. Temu, między innymi, służy nasz konkurs. Cieszymy się, że zyskuje coraz większą popularność – mówi Katarzyna Kowalska, dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji w Energa SA.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Prezydent Miasta Gdańska.

Partnerem konkursu jest Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska oraz Antyściąga.pl – dostawca Internetowego Systemu Antyplagiatowego dla szkół.

Patronat medialny nad konkursem objął Kwartalnik Naukowy Energetyków „Acta Energetica”, wydawany przez Energa SA we współpracy z Politechniką Gdańską.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na www.actaenergetica.org

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px