Log In

TAURON Dystrybucja z nową linią 110 kV

W krakowskim oddziale TAURON Dystrybucja pracuje już nowa dwutorowa linia 110 kV do stacji elektroenergetycznej Białka Tatrzańska. Inwestycja poprawi pewność zasilania mieszkańców gminy i daje możliwości rozwoju regionu.

Nowa stacja Białka Tatrzańska i linia 110 kV zostały zaprojektowane w związku z wnioskami klientów z Białki Tatrzańskiej dotyczącymi zwiększenia mocy przyłączeniowej i realizacji nowych przyłączeń. Klienci wnioskujący o zasilanie to między innymi Kotelnica Białczańska, Park Wodny Bania i okoliczne wyciągi narciarskie. Łączna moc wnioskowana przez klientów na tym obszarze wynosiła 12,4 MW, co uzasadniało budowę nowej stacji elektroenergetycznej oraz rozbudowę sieci. W grudniu 2010 r. zakończono budowę stacji 110/15 kV Białka Tatrzańska, która jest najwyżej położoną nieruchomością przeznaczoną pod budowę urządzeń energetycznych. Następnie rozpoczęły się prace nad budową linii zasilających stacje.

Pewność zasilania

Realizacja przebudowy i uruchomienie dwutorowej linii 110 kV uniezależnia zasilanie stacji Białka Tatrzańska i znajdującej się nieopodal stacji Bukowina od zakłóceń na 28 km odcinku linii 110 kV. Tyle aż wynosiła długość linii relacji Szaflary – Niedzica wraz z odczepem do stacji Białka Tatrzańska, zasilającego dotychczas stację. Obecnie wybudowana linia poprawia w znaczący sposób pewność zasilania klientów w gminie Bukowina Tatrzańska i umożliwia pełną realizacje zawartych umów o przyłączenie.

Gmina rozwija się bardzo dynamicznie. Powstają tu nowe tereny rekreacyjne i inwestycje dla uprawiania  sportów zimowych oraz rozbudowywana jest oferta hotelowa i gastronomiczna. Dzięki temu, że teren jest tak atrakcyjny turystycznie pozostają u nas młodzi ludzie, którzy widzą tu możliwości mieszkania i pracy. Nie byłoby to możliwe bez zapewnienia dostaw energii i bez takich inwestycji, jakie zrealizował TAURON. Korzystają z tej inwestycji i infrastruktury wszyscy mieszkańcy gminy. Ci zasilni w swoich prywatnych domach, jak i ci, którzy dzięki bezpieczeństwu dostaw i możliwości przyłączenia, mogą rozwijać na naszym terenie swoje biznesy i przedsiębiorczość – skomentował inwestycję Stanisław Łukaszczyk, wójt gminy Bukowina.

Projekt przebudowy jednotorowej linii 110 kV do stacji 110/15 kV Białka Tatrzańska wiązał się z wymianą 15 słupów oraz przewodów i dowieszeniem drugiego toru, na długości około 3 km. Ze względu na walory krajobrazowe terenu linia została zaprojektowana i wybudowana tak, aby była jak najmniej inwazyjna dla otaczającego ją krajobrazu. Słupy są konstrukcyjnie lekkie, a ich naturalny kolor wpasowany jest w tło otaczających je wzniesień.

Wysokie góry, trudne zadania

Podhale, z jednej strony jest obszarem trudnym do zasilnia ze względu na długie i śnieżne zimy oraz silne wiatry, z drugiej jednak – ze względu na swoje walory turystyczne i dynamiczny rozwój bazy turystycznej – bardzo ważnym i rozwojowym. Teren ten obejmuje kilkanaście gmin atrakcyjnych turystycznie w tym zimową stolicę Tatr, do której również ze względu na liczne i prestiżowe imprezy sportowe oraz wyjątkowy świąteczno-noworoczny klimat, co roku ściąga bardzo wielu turystów. Z punktu widzenia energetycznego obszar ten charakteryzuje się bardzo dużym obciążeniem w okresie sezonu zimowego i znacznie mniejszym w okresie letnim. Obciążenie szczytowe Podhala wynosi około 90 MW.

– Od wielu lat prowadzimy działania zmierzające do poprawy zasilania dla obszaru Podhala – powiedział podczas oddania linii do użytku Janusz Onak, dyrektor oddziału w Krakowie. –Poza budową linii, w tym roku zakończona została modernizacja rozdzielni 110 kV w stacji Skibówki, nastąpiła zmiana układu zasilania linii 110 kV zasilającej stacje Skibówki i Kamieniec, dodatkowo na ukończeniu jest modernizacja rozdzielni 110kV w stacji Kamieniec. Równocześnie rozpoczętych jest kilkanaście projektów na sieciach SN, których zadaniem jest poprawa pewności zasilania mieszkańców Podhala.

Warsaw

Banner 468 x 60 px