Log In

Gaz-System podpisał umowę na budowę gazociągu Czeszów-Wierzchowice

W ubiegły piątek Gaz-System podpisał umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych dla gazociągu relacji Czeszów-Wierzchowice o średnicy 1000 mm i długości 14 km.

Umowa została zawarta z wybranym w drodze publicznego postępowania przetargowego wykonawcą PGNiG Technologie. Kontrakt ma wartość 49,9 mln zł netto.

Jak podkreśla Gaz-System, nowy gazociąg umożliwi odbiór zwiększonych ilości gazu z krajów Unii Europejskiej i stanowić będzie element Korytarza
Północ-Południe.

Inwestycja jest planowana do współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020.
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px