Banner Top
Log In

Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd PGNiG SA

Rada Nadzorcza PGNiG SA podczas posiedzenia 10 lutego 2016 roku zakończyła postępowanie kwalifikacyjne kandydatów do Zarządu Spółki. Decyzją Rady Nadzorczej z dniem 11 lutego 2016 roku na wspólną kadencję, która upływa 30 grudnia 2016 roku, powołano:

  • Pana Piotra Woźniaka – Prezesa Zarządu PGNiG,
  • Pana Macieja Woźniaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych,
  • Pana Bogusława Marca – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
  • Pana Janusza Kowalskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych,
  • Pana Łukasza Kroplewskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.

Ponadto Pan Waldemar Wójcik, wybrany 3 kwietnia 2014 roku przez pracowników Spółki, nadal pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, a zatem Zarząd PGNiG liczy obecnie 6 osób.

Zarząd i Rada Nadzorcza przyjęli także rezygnację Pana Piotra Woźniaka z funkcji członka Rady Nadzorczej PGNiG z dniem 10 lutego 2016 roku. Jednocześnie Pan Maciej Woźniak, Pan Bogusław Marzec i Pan Janusz Kowalski wypowiedzieli prokury z dniem 10 lutego 2016 roku.

Warsaw

Banner 468 x 60 px