Log In

Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd PGNiG SA

Rada Nadzorcza PGNiG SA podczas posiedzenia 10 lutego 2016 roku zakończyła postępowanie kwalifikacyjne kandydatów do Zarządu Spółki. Decyzją Rady Nadzorczej z dniem 11 lutego 2016 roku na wspólną kadencję, która upływa 30 grudnia 2016 roku, powołano:

  • Pana Piotra Woźniaka – Prezesa Zarządu PGNiG,
  • Pana Macieja Woźniaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych,
  • Pana Bogusława Marca – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
  • Pana Janusza Kowalskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych,
  • Pana Łukasza Kroplewskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.

Ponadto Pan Waldemar Wójcik, wybrany 3 kwietnia 2014 roku przez pracowników Spółki, nadal pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, a zatem Zarząd PGNiG liczy obecnie 6 osób.

Zarząd i Rada Nadzorcza przyjęli także rezygnację Pana Piotra Woźniaka z funkcji członka Rady Nadzorczej PGNiG z dniem 10 lutego 2016 roku. Jednocześnie Pan Maciej Woźniak, Pan Bogusław Marzec i Pan Janusz Kowalski wypowiedzieli prokury z dniem 10 lutego 2016 roku.

Warsaw

Banner 468 x 60 px