Log In

Krzysztof sędzikowski odwołany ze stanowiska prezesa kompanii węglowej

24 lutego 2016 r. rada nadzorcza Kompanii Węglowej odwołała ze stanowiska prezesa spółki Krzysztofa Sędzikowskiego. Jednocześnie na okres trzech miesięcy obowiązki prezesa spółki przejął członek rady nadzorczej Tomasz Rogala.

Krzysztof Sędzikowski był prezesem Kompanii od 13 grudnia 2014 r. Jest współautorem programu restrukturyzacji spółki, zakładającego jej przekształcenie w Polską Grupę Górniczą. Przez ostatni rok udało mu się uchronić Kompanię przed bankructwem.

W październiku ubiegłego roku Sędzikowski złożył dymisję ze stanowiska z dniem 31 grudnia 2015 r., wśród jej przyczyn wskazując m.in. brak możliwości pozyskania inwestorów dla tzw. nowej Kompanii Węglowej (obecna nazwa to PGG). Później jednak – już po zmianie rządu i powstaniu resortu energii – zgodził się pozostać na stanowisku. O ewentualnej dymisji prezesa mówiono także wcześniej, już w sierpniu zeszłego roku.

Informację o odwołaniu Sędzikowskiego potwierdziła Iwona Dżygała, szefowa biura prasowego Ministerstwa Energii, zastrzegając, że nie udzieli żadnego komentarza.

 Tomaszowi Rogali Kompania jest znana od lat, bowiem już w listopadzie 2007 r. został powołany przez radę nadzorczą Kompanii Węglowej na członka zarządu odpowiedzialnego za logistykę, zakupy i inwestycje. Obecnie jest czlonkiem rady nadzorczej tej spółki.

Tomasz Rogala jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo, specjalizacja prawo finansowe. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa Unii Europejskiej oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej w Katowicach w ramach programu Harzburg Kolleg.

Posiada licencję wydaną przez ministra sprawiedliwości uprawniającą do wykonywania czynności doradcy restrukturyzacyjnego, syndyka, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego i od 2010 r. prowadzi indywidualną kancelarię. Kancelaria ta specjalizuje się w prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego oraz nadzoru w opcji układowej.

Tomasz Rogala jest wpisany na listę biegłych w sądowych Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Gliwicach z zakresu m. in. wyceny przedsiębiorstw, szacowania opłacalności postępowań układowych i likwidacyjnych.

Jak podkreśla ME w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, prace przygotowawcze do powołania Polskiej Grupy Górniczej idą zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pełniący obowiązki prezesa Tomasz Rogala zadeklarował, że będzie kontynuował dialog ze stroną społeczną, a także uczestniczył w pozyskiwaniu inwestorów do nowej spółki, która powstanie w maju.

Warsaw

Banner 468 x 60 px