Log In

Prosumenci w Sejmie

Posiedzenie Parlamentarny Zespół Energii Odnawialnej (25.02.16) – Raport Federacji Konsumentów w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej oraz propozycje zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Na zaproszenie przewodniczącego zespołu posła Mieczysław Kasprzak Ministerstwo Energii reprezentowali : Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
Janusz Pilitowski – Kierujący Departamentem Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, Mariusz Radziszewski – Naczelnik – Departament Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, Maciej Kapalski – Główny Specjalista – Departament Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii.

Przed spotkanie poprosiliśmy o wypowiedź Ilonę Jędrasik, Artura Bramorę i Jacka Najdera.

video
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px