Log In

Sławomir Obidziński pokieruje węglokoksem

W katowickim Węglokoksie zakończyło się postępowanie kwalifikacyjne na trzy stanowiska w zarządzie IX kadencji. Pracami zarządu pokieruje Sławomir Obidziński, dotychczasowy prezes spółki Węglokoks Energia.

– Rada nadzorcza spółki na posiedzeniu 12 maja br., po przeprowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych powołała zarząd Węglokoksu IX kadencji w składzie: Sławomir Obidziński – prezes zarządu, Tomasz Heryszek – wiceprezes ds. handlowych oraz Krzysztof Mikuła – wiceprezes ds. grupy kapitałowej – poinformowała portal górniczy nettg.pl Marzena Mrozik, rzeczniczka prasowa spółki.

W skład zarządu IX kadencji będzie wchodzić także wiceprezes ds. finansowych, natomiast zadania z zakresu hutnictwa i konsolidacji tego obszaru działalności spółki znajdą się w kompetencjach wiceprezesa ds. grupy kapitałowej.

Zarząd nowej kadencji rozpocznie prace z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki za ub.r. obrotowy 2015, co zgodnie z przepisami powinno się odbyć do końca czerwca.

Sławomir Obidziński jest absolwentem Wydziału Górnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i bankowości. W 2012 r. uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2014 r. ukończył studia z zakresu Executive Doctor of Business Administration (EDBA), a wcześniej w 2012 r. studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (EMBA).

W latach 1988-1991 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w kopalni Czeczott w Woli. W latach 1992-2007 pracował w SGS Polska (oddział szwajcarskiego holdingu SGS S.A. z siedzibą w Genewie), pełniąc kolejno funkcje kierownika biura, dyrektora regionalnego oraz dyrektora branży mineralnej. W latach 2007-2014 był prezesem zarządu w jednej z obecnych spółek zależnych Węglokoks Energia – Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej sp. z o. o. w Brzeszczach.

Od lutego 2014 r. we Wspólnym Przedsiębiorstwie Energetycznym (obecnie Węglokoks Energia) pełnił funkcję wiceprezesa ds. produkcji. W maju 2015 r. powołany na stanowisko prezesa tej spółki.

Tomasz Heryszek jest ekonomistą i przedsiębiorcą, absolwentem Politechniki Śląskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w tej drugiej uczelni obronił doktorat z dziedziny nauk ekonomicznych. Związany naukowo z m.in. z Uniwersytetem Śląskim. W latach 2008-2011 był członkiem zarządu ds. marketingu, promocji i administracji Polskiego Radia Katowice. W listopadzie 2015 r. został wiceprezesem Górnika Zabrze SSA. Według informacji na jego prywatnej stronie internetowej przewodniczy też radzie fundacji Instytutu Gospodarki Rynkowej.

Krzysztof Mikuła jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetem Śląskiego. W latach 1998-2005 był katowickim radnym (działając w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym, Przymierzu Prawicy oraz Prawie i Sprawiedliwości). W latach 2005-2007 był posłem z okręgu katowickiego z ramienia PiS. W 2008 r. odszedł z PiS. Pełnił m.in. funkcje prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Katowicach, a w latach 2014-2015 wiceprezydenta Katowic. W tym roku został członkiem zarządu Huty Pokój.

Wybór nowych członków zarządu to efekt kolejnego już konkursu. Pierwotny, ogłoszony na początku kwietnia (dotyczył stanowisk prezesa i zastępcy ds. finansowych) został zamknięty bez rozstrzygnięcia. Rada nadzorcza ogłosiła wówczas nowy konkurs, chcąc też wyłonić wiceprezesa ds. hutnictwa.

Warsaw

Banner 468 x 60 px