Log In

Harmonogram obrad 19. posiedzenia Sejmu w dniach 18, 19 i 20 maja 2016 r.

Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 19. posiedzeniu Sejmu w dniach 18, 19 i 20 maja 2016 r. (środa – piątek)

Przed posiedzeniami Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów

w dniu 18 maja 2016 r. (środa)

godz. 12:00 – 13:15    –    Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (druki nr 215 i 502) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 13:15 – 14:15    –    Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (druki nr 285, 478 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 14:15 – 15:00    –    Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druki nr 292 i 483) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 15:00 – 15:45    –    Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druki nr 429 i 503) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 15:45 – 16:30    –    Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 433 i 504) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 16:30 – 17:15    –    Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druki nr 370 i 499) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 17:15 – 18:00    –    Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druki nr 408 i 500) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 18:00 – 18:45    –    Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o efektywności energetycznej (druki nr 426 i 455) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 18:45 – 20:45    –    Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druki nr 315 i 365) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 20:45 – 21:45    –    Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (druk nr 515) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 21:45 – 23:45    –    Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 23:45 – 1:00    –    ew. oświadczenia poselskie

w dniu 19 maja 2016 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 9:30    –    Głosowania

godz. 9:30 – 11:45    –    Pytania w sprawach bieżących (pkt )

godz. 11:45 – 13:15    –    Informacja bieżąca (pkt )

godz. 13:15 – 14:15         Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druki nr 460 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 14:15 – 15:45    –    Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 513) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 15:45 – 16:45    –    Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (druk nr 514) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 16:45 – 18:15    –    Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 18:15 – 19:45    –    Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 477) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 19:45 – 20:00    –    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 511 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 20:00 – 20:15    –    Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 512 i ) (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 20:15 – 21:15    –    ew. oświadczenia poselskii

w dniu 20 maja 2016 r. (piątek)

godz. 9:00 – 12:00    –    Głosowania, w tym:

–    Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druki nr 219, 324 i ) – trzecie czytanie (pkt )

–    Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 435) – kontynuacja (pkt )

godz. 12:00 – 14:30    –    Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 14:30 – 16:30    –    Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2015 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 391) wraz ze stanowiskiem Komisji (druk nr 505) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) (pkt )

godz. 16:30 – 17:30    –    ew. oświadczenia poselskie

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px