Log In

Innowacje są konieczne do rozwoju energetyki

Od przedstawienia raportu firmy doradczej PwC pt. „7 pokus polskiej energetyki” rozpoczęła się w czwartek (19 maja) sesja „Energetyka 2.0 – dziś i jutro”. W dyskusji, która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, udział wzięli m.in. przedstawiciele firm energetycznych oraz prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando.

Raport PwC prezentuje siedem zagadnień, które są wyzwaniem nie tylko dla firm energetycznych, ale również dla państwa, jako kształtującego przyszłe warunki działania branży. Według autorów opracowania, 2016 rok to szukanie równowagi między celami inwestorów i państwa w zakresie zapewnienia mocy wytwórczych w Polsce w długim okresie. Trzeba zmierzyć się ze stworzeniem warunków zapewniających rentowność inwestycji w nowe elektrownie oraz zdecydować o przyszłości krajowej kogeneracji i źródeł odnawialnych.

Pod tytułowymi siedmioma pokusami znalazły się następujące hasła:
• Wycofajmy się z rynku energetyki konwencjonalnej!
• Wspierajmy kogeneracje – wszystkim po równo!
• Zrezygnujmy z systemu aukcyjnego dla OZE!
• Stańmy się innowacyjni, już dziś!
• Oferujmy tak dużo produktów, jak tylko to możliwe!
• Bądźmy digital!
• Integracje mamy już za sobą!

Dalsza cześć dyskusji była poświęcona innowacjom, które jak stwierdzono są konieczne dla rozwoju energetyki.

– Grupa, którą reprezentuję ma niesamowity potencjał w tym względzie. Można wręcz powiedzieć, że innowacje są wpisane w nasze DNA. Po prostu musimy być innowacyjni, bo konkurencja nie śpi. Dlatego wchodzimy w obszar OZE, czy staramy się wydobywać metan z pokładów węgla – mówił wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski.

– Innowacje są kluczem do rozwoju. To jest właśnie problem przed, którym stoi teraz energetyka. Wiemy, że wzrasta i będzie wzrastać zużycie energii. Rośnie udział OZE. Jako przykład mogę podać, że w zeszłym roku zainwestowano w OZE 290 mld dolarów, a w energetykę konwencjonalną połowę z tego. W Polsce oczywistą sprawą jest, że trzeba dokonać dużych inwestycji. Bloki węglowe mają po 30-40 lat i niedługo trzeba będzie je wyłączać – przyznał dyrektor ds. sektora publicznego z Grupy GE Mariusz Mielczarek.

– Sektor energetyczny to oczywiste, że nie zmieni się z dnia na dzień. Mówiąc o innowacjach musimy zwrócić uwagę, że obecnie dotyczą one w głównej mierze procesów i ich organizacji. Musimy też pamiętać, że innowacje są częścią codziennego życia – powiedział członek zarządu Microsoftu Dariusz Piotrowski.

– Innowacyjność to nic innego odwaga i dlatego w Tauronie uruchomiliśmy nowy program. Nazywa się on Tauron PRO. Skrót PRO wziął się od trzech słów – profesjonalizm, rozwój, odwaga. Innowacyjność to także nowy sposób patrzenia na firmę – stwierdził wiceprezes Taurona ds. zarządzania korporacyjnego Łukasz Kamiński, który dodał, że aktywa firmy to nie bloki energetyczne ale 5,2 mln klientów.

Szef URE podkreślił natomiast, że nie należy mylić innowacyjności z wnioskami racjonalizatorskimi.

Warsaw

Banner 468 x 60 px