Log In

PGE podpisała porozumienie z Politechniką Lubelską

PGE Polska Grupa Energetyczna i Politechnika Lubelska zawarły porozumienie o współpracy w obszarze kształcenia i badań naukowo-dydaktycznych. To część szeroko zakrojonego programu PGE mającego na celu wspieranie edukacji przyszłych kadr sektora energetyki.

Podpisując porozumienie PGE i Politechnika Lubelska wyszły naprzeciw potrzebie stworzenia jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności przez studentów i kadry naukowe uczelni. Celem współpracy jest pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr inżynierskich dla PGE oraz wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego Politechniki Lubelskiej, a także możliwości uczelni w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań technicznych w obszarze energetyki.

W ramach zainicjowanej współpracy studenci Politechniki Lubelskiej będą mogli podejmować praktyki i staże w PGE, będą również na bieżąco informowani o możliwościach zatrudnienia w Grupie. PGE będzie uczestniczyć w organizowanych przez Politechnikę targach pracy. Spółka będzie miała także możliwość przedstawienia wniosków w zakresie programów nauczania na wybranych kierunkach kształcenia i poszczególnych specjalnościach prowadzonych przez Politechnikę. Grupa PGE będzie wspierać również przedsięwzięcia Politechniki dotyczące kształcenia, m.in. konkursy na najlepsze prace dyplomowe na wszystkich szczeblach, nowe formy kształcenia oraz studia podyplomowe.

PGE i Politechnika Lubelska chcą skupić się przede wszystkim na badaniach naukowych nakierowanych na bezpośrednie zastosowanie ich w gospodarce. Strony porozumienia współpracować będą przy upowszechnianiu, promowaniu i popularyzowaniu osiągnięć naukowych, a studenci będą mogli uczestniczyć w konferencjach, sympozjach i prezentacjach organizowanych przez PGE. Przedstawiciele PGE będą także brali udział w organizowanych przez Politechnikę spotkaniach biznesowych i naukowo-badawczych, których tematem przewodnim będzie rozwój innowacyjnych rozwiązań w sektorze energetycznym.

Grupa PGE, jako lider rynku energetycznego w Polsce, świadomie uczestniczy w tworzeniu zaplecza kompetentnej kadry przyszłych pracowników sektora energetycznego. Angażujemy się w programy naukowe skierowane do studentów wyselekcjonowanych uczelni technicznych. Branży energetycznej w przyszłości zagraża luka pokoleniowa, więc zainteresowanie najlepszych studentów pracą w energetyce jest szczególnie istotne – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jednym z takich projektów był uruchomiony w czerwcu 2016 roku program stażowy #Energiadlaprzyszłości, realizowany pod auspicjami Ministerstwa Energii, a dedykowany właśnie studentom wybranych uczelni, którzy w przyszłości mogą zasilić kadrę Grupy PGE. Program realizowany jest wspólnie z liderami rynku energetycznego w Polsce: PKN Orlen oraz PGNIG. Jest on skierowany do najbardziej utalentowanych studentów i absolwentów kierunków studiów ważnych z punktu widzenia rozwoju polskiego sektora energetycznego.

Oprócz Politechniki Lubelskiej Grupa PGE posiada podpisane porozumienia o współpracy z kilkunastoma uczelniami na terenie całej Polski, głównie w obszarach: górnictwo, energetyka, elektryka, elektrotechnika, ciepłownictwo, ochrona środowiska, ekonomia i rachunkowość, prawo, zarządzanie. Są to m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Lubelska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Opolska, Politechnika Rzeszowska, Akademia Morską w Szczecinie i Akademia Morska w Gdyni.

Warsaw

Banner 468 x 60 px