Log In

Tańsze picie? MŚ chce obniżyć proponowane stawki za wodę dla producentów napojów

Opłaty za wodę dla producentów wód i napojów będą blisko trzykrotnie niższe od zaproponowanych w pierwotnym projekcie ustawy Prawo Wodne – informuje Ministerstwo Środowiska.

W nowym projekcie Prawa wodnego obniżone zostały stawki opłat za pobór wód do celów produkcji napojów z 8,20 zł za m3 do 3,00 zł za m3 dla wód podziemnych i z 4,10 zł za m3 dla wód powierzchniowych do 3,00 zł za m3. Co oznacza koszt na poziomie 0,3 grosza za pobrany litr wody do celów produkcji, np. soków czy napojów, zarówno w przypadku wód powierzchniowych, jak i podziemnych.

Według Ministerstwa Środowiska, wprowadzone zmiany mają zachować konkurencyjność tego sektora.
Jak informuje resort, zmniejszone zostały też stawki opłat związanych z wodą wykorzystywaną do produkcji papieru i wyrobów z papieru. Wyniosą one 0,70 zł za 1 m3 pobieranej wody podziemnej i 0,35 zł za 1 m3 pobieranej wody powierzchniowej.

W przypadku wody wykorzystywanej do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód (czyli jeżeli pobierane jest więcej niż 5 m3 wody na dobę), opłata taka wyniesie 0,30 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej i 0,15 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej.

Natomiast nawadnianie za pomocą urządzeń pompowych objęte zostanie opłatą w wysokości 0,15 zł za 1 m3 pobieranej wody podziemnej.

Jak informuje ministerstwo, projekt nowego Prawa wodnego został przyjęty 13 lipca przez Stały Komitet Rady Ministrów. Jego nowy tekst ze zmienionymi stawkami opłat będzie dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Pod koniec lipca projekt będzie skierowany pod obrady R Ministrów.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
jm/Kurier PAP

Warsaw

Banner 468 x 60 px