Log In

Nowy model biznesowy w Grupie

Zmienił się sposób funkcjonowania Grupy i jej kultura organizacyjna. Nowa koncepcja opiera się między innymi na zarządzaniu procesowym i większej orientacji na klienta – podało w poniedziałek (1 sierpnia) biuro prasowe spółki. Wdrażanie nowego modelu biznesowego w Grupie rozpoczęto 1 maja.

Tę decyzję w spółce uważa się za trafioną i korzystną, bo w przejrzysty i czytelny sposób wprowadzono „zasady zarządzania Grupą, które umożliwiają sprawne i elastyczne reagowanie na wyzwania rynkowe i zmiany regulacyjneˮ.

Nowy model biznesowy wprowadzono także i po to, by zoptymalizować funkcjonowanie Grupy przez „eliminację dublujących się działań i wewnętrznej konkurencji; uzyskanie korzyści wynikających z synergii i skali działalności Grupy oraz budowa samouczącej się organizacjiˮ.

– Przestawiliśmy zwrotnicę i zaczęliśmy modelować organizację Grupy Tauron ze struktury pionowej na poziomą. Zmieniając model zarządzania niwelujemy „formalne procesy decyzyjne” na rzecz zarządzania procesowego. Powołanie zespołów zarządzających w obrębie poszczególnych strumieni procesowych pozwoli na ujednolicenie funkcjonowania danych obszarów w obrębie całego łańcucha wartości. W nowym podejściu stawiamy nie tylko na współpracę, ale realne uczestnictwo w danym procesie. Takie podejście pozwoli nam wykorzystać wszystkie synergie, które daje nam uczestnictwo w Grupie Kapitałowej, a to przełoży się na realne oszczędności i podniesienie efektywności – wyjaśnia Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. zarządzania korporacyjnego.

W nowej strukturze Grupy wyróżniono:
• Centrum Korporacyjne,
• Obszary Biznesowe oraz
• Centra Usług Wspólnych.

„Centrum Korporacyjne jest nadrzędną jednostką organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie działalnością Grupy i podejmowanie najważniejszych decyzji mających wpływ na Grupę, Obszary Biznesowe, Centra Usług Wspólnych i spółki należące do Grupy Kapitałowej TAURON. Spółki należące do Grupy Kapitałowej TAURON mogą działać niezależnie lub w ramach Obszarów Biznesowych. Impuls wychodzący z poziomu spółki-matki będzie „przechodził” przez pozostałe spółki i obszary biznesowe Grupyˮ.

– Grupa Kapitałowa Tauron została utworzona na bazie szeregu mniejszych podmiotów prowadzących różne rodzaje działalności wzdłuż łańcucha wartości produkcji energii elektrycznej i ciepła. Przez ostatnie lata prowadzone były procesy akwizycyjne oraz działania reorganizacyjne i integracyjne, w tym powołano Grupę Tauron, które mimo podniesienia efektywności i sprawności funkcjonowania organizacji nie pozwoliły osiągnąć w pełni satysfakcjonującego poziomu efektywności operacyjnej – podkreśla Kamil Kamiński.

„Zmianie uległ nie tylko sposób funkcjonowania organizacji, ale również jej kultura organizacyjna. Kołem zamachowym tej transformacji są nowe wartości Grupy TAURON – Partnerstwo, Rozwój i Odwaga. Zostały one zdefiniowane w wyniku kilkumiesięcznej pracy przedstawicieli spółek Grupy TAURON, którzy od początku bieżącego roku uczestniczyli w specjalnych warsztatach poświęconych ich wypracowaniuˮ.

78 reprezentantów spółek, z różnych obszarów, m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, ryzyka, ratownictwa górniczego, strategii, sprzedaży, obsługi klienta, a także członkowie rady społecznej, zdefiniowało wartości, które będą wsparciem w realizacji nowej wizji i misji Grupy.

– Dążymy to tego, aby mieć stałych, zadowolonych klientów. Chcemy zatem, aby oni postrzegali nas jako solidnego, dobrego partnera, któremu warto zaufać. To oznacza, że musimy w większym stopniu niż dotychczas zadbać o potrzeby klientów w obszarach sprzedaży, dystrybucji czy ciepła, czyli wszędzie tam, gdzie mamy z nimi bezpośredni kontakt – informuje Piotr Zawistowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. klienta i handlu.

„W ramach modelu został też wydzielony obszar zajmujący się działalnością handlową. Jest to jedyna działalność operacyjna prowadzona w Tauron Polska Energia, realizowana kompleksowo – tj. począwszy od zakupu paliw, a kończąc na całym hurtowym obrocie energią elektrycznąˮ – podkreślono w komunikacie.

Warsaw

Banner 468 x 60 px