Log In

Tauron podsumował półrocze

Zysk netto w wysokości 4,7 mln zł uzyskała grupa Tauron po pierwszym półroczu 2016 r. – wynika z raportu opublikowanego przez spółkę. EBITDA osiągnęła 1653 mln zł wobec 1907 mln zł rok wcześniej. W analogicznym okresie zeszłego roku zysk netto wynosił aż 720 mln zł.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Tauron, odpisy wartości aktywów obniżyły zysk netto grupy w I półroczu o około 600 mln zł.

– Na wyniki Grupy Tauron duży wpływ miały warunki rynkowe, jak również ujęcie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów wytwórczych. Wyniki są nieco słabsze w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak taka tendencja obserwowana jest w większości spółek sektora. Największy wpływ na osiągnięte rezultaty miały nadpodaż i wynikające z niej bardzo niskie ceny węgla, niższe ceny i wolumeny sprzedaży energii, wyższe koszty dotyczące emisji CO2, jak również znacząco niższy zwrot z kapitału w segmencie dystrybucja. Obecnie kończymy prace nad nową strategią, która pozwoli grupie działać efektywniej w zmiennym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym i w konsekwencji poprawić wyniki finansowe – wyjaśnia Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

EBITDA na poziomie 1 653,4 mln zł oznacza spadek o ok. 13 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Największy udział w strukturze EBITDA ma segment dystrybucja (69 proc.), dalej wytwarzanie (21 proc.) i sprzedaż (17 proc.).

– W I półroczu dokonaliśmy odpisu z tytułu utraty wartości naszych farm wiatrowych i części bloków konwencjonalnych. Ujęcie odpisu wpłynęło na obniżenie wyniku EBIT o ok. 700 mln zł oraz wyniku netto o ok. 600 mln zł. Odpisy nie mają wpływu na sytuację gotówkową grupy – tłumaczy Marek Wadowski, wiceprezes Taurona PE ds. finansów.

– Jako zarząd przyjęliśmy do testów na utratę wartości bardziej konserwatywne założenia dotyczące kształtowania się w przyszłości między innymi cen energii, węgla, CO2. Uwzględniliśmy jednakże prawdopodobne wprowadzenie mechanizmu rynku mocy. Przyjęte założenia odzwierciedlają nasz sposób widzenia rynku energii w perspektywie długoterminowej. Negatywnie na wartość aktywów wpływają również nowe regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii, skutkujące między innymi wzrostem kosztów ich funkcjonowania, niskie ceny energii i zielonych certyfikatów oraz przewidywana wyższa podaż energii ze źródeł konkurencyjnych w stosunku do energetyki węglowej – dodaje Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Warsaw

Banner 468 x 60 px