Log In

7 miliardów na wsparcie górnictwa węgla kamiennego

Górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa wynosić ma 7 mld zł – zakłada uchwalona w środę przez Sejm nowela ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na osłony dla odchodzących z pracy górników.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 258 posłów, przeciw 142, a wstrzymało się od głosu 36. Teraz nowela trafi do Senatu.

W obowiązującej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa wynosi 3 mld zł. W toku prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy sejmowa komisja ds. energii i Skarbu Państwa poparła poselską poprawkę zwiększającą ten limit do 7 mld zł.

Pieniądze mają być przeznaczane m.in. na osłony – urlopy górnicze i jednorazowe odprawy pieniężne – dla odchodzących z pracy górników oraz działania związane z finansowaniem kosztów kopalń przekazanych do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). (PAP)

Warsaw

Banner 468 x 60 px