Log In

W towarzystwie wzajemnych ubezpieczeń

Nie tylko gaz i ropa naftowa. Nie tylko poszukiwania gazu łupkowego i odmetanowanie nieeksploatowanych jeszcze pokładów węgla kamiennego. Koncern otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – Polski Gaz TUW.

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych będzie ubezpieczał majątek Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu. Cały portfel dotychczasowych ubezpieczeń Grupy zostanie docelowo przejęty przez powołane Towarzystwo. A jest co przejmować, bo chodzi 70 mln zł. To i niska tzw. szkodowość w Grupie Kapitałowej PGNiG, były głównymi powodami utworzenia własnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

– Kapitał pozostanie w spółce, a dodatkowo zaoszczędzimy od 20 do 25 proc. marży, którą pobierają ubezpieczyciele. Nowy obszar kompetencji poprawi wyniki całej Grupy Kapitałowej – wyjaśnia prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Polskim Gazem TUW pokieruje Zygmunt Kostkiewicz. W przeszłości był on m.in. prezesem PZU.

– Zalety TUW to przede wszystkim niższe składki, zwrot części sumy z nich w przypadku niskiej szkodowości, zwolnienie umów zawieranych z TUW przez jego członków z rygorów prawa zamówień publicznych – objaśnia Zygmunt Kostkiewicz.

Jednym z powodów, dla których PGNiG zdecydowało się na powołanie własnego TUW jest specyfika ubezpieczeń w branży wydobywczej. To bardzo wąska i specjalistyczna dziedzina. Dlatego doświadczenie z tego obszaru ubezpieczeń będzie budowane wewnątrz Grupy Kapitałowej PGNiG.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych to zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności. Jego członkami zostaną wszystkie podmioty GK PGNiG. Grupa Kapitałowa PGNiG składa się ze spółek prawa handlowego o profilach: produkcyjnym, handlowym i usługowym. Według stanu na dzień 31 stycznia 2016 roku w skład Grupy Kapitałowej PGNiG wchodziło PGNiG jako podmiot dominujący oraz 30 spółek, w tym: 19 spółek zależnych z bezpośrednim udziałem PGNiG SA oraz 11 spółek pośrednio zależnych od PGNiG SA.

Warsaw

Banner 468 x 60 px