Log In

Wyniki lepsze niż przed rokiem

Zysk netto grupy PKN Orlen za 3 kw. 2016 r wyniósł ponad 1 mld 569 mln zł, czyli o 0,7 mld zł więcej niż w tym samym okresie 2015 r. Zysk netto grupy płockiego koncernu za 9 miesięcy 2016 r. to 3 mld 697 mln zł, czyli o 0,4 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.

Zadłużenie netto grupy PKN Orlen na koniec września 2016 r. wyniosło 4 mld 953 mln zł i było niższe o 1 mld 857 mln zł w porównaniu z końcem 2015 r. – poinformowała w czwartek (20 października) spółka.

Jak podał PKN Orlen, w 3 kw. 2016 r. odnotowano w grupie tej spółki wynik EBITDA LIFO na poziomie 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 200 mln zł liczone rok do roku.

Według płockiego koncernu, na osiągnięcie tego rezultatu złożyły się m.in.: rekordowy wynik segmentu detalicznego, osłabienie kursu złotówki wobec walut obcych, a także uznanie kolejnej kwoty odszkodowania z tytułu pożaru krakingu parowego, jaki miał miejsce w 2015 r. w czeskich zakładach Chempark Zaluzi w Litvinowie, należących do Unipetrolu. „Wynik ten był ograniczony przede wszystkim przez spadek marży downstream oraz wpływ postojów remontowych” – zaznaczyła spółka.

Jak podkreślił PKN Orlen, w 3 kw. 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest płocki koncern, a więc także w Niemczech, w Czechach i na Litwie, „odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego, a także, z wyjątkiem rynku niemieckiego, benzyny”. Spółka podała, że w 3 kw. 2016 r. łączny wzrost wolumenów sprzedaży wzrósł tam o 1 proc.

Do kluczowych wydarzeń w 3 kw. 2016 r. PKN Orlen zaliczył rozpoczęcie realizacji instalacji metatezy w zakładzie głównym spółki Płocku, a także podpisanie kontraktu gazowego z PGNiG, który zapewni płockiemu koncernowi dostęp do tego surowca w ciągu najbliższych 5 lat.

W sierpniu PKN Orlen podpisał z Elektrobudową umowę na projektowanie i wykonanie instalacji metatezy, która zwiększy w płockim koncernie możliwości produkcyjne propylenu o jakości polimerowej o 100 tys. ton rocznie. Szacunkowa wartość netto kontraktu to ok. 250 mln zł. Uruchomienie instalacji planowane jest w drugiej połowie 2018 r.

Zgodnie z zawartym miesiąc temu kontraktem do września 2021 r. PGNiG będzie strategicznym dostawcą paliwa gazowego dla krajowych podmiotów grupy kapitałowej PKN Orlen. Szacowana wartość umowy, może wynieść ponad 7 mld zł.

– Stabilny wynik koncernu to zasługa przede wszystkim naszej konsekwencji w umacnianiu przewag konkurencyjnych. Z jednej strony nie zapominamy bowiem o realizacji strategicznych z punktu widzenia rozwoju produkcji inwestycji, jak instalacja Metatezy. Z drugiej strony dbamy o bezpieczeństwo dostaw surowców, niezbędnych do funkcjonowania naszych zakładów produkcyjnych w Europie – powiedział prezes Orlenu Wojciech Jasiński.

PKN Orlen podkreślił, że w 3 kw. 2016 r. utrzymano tam „stabilne fundamenty finansowe”, redukując poziom zadłużenia netto m.in. w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej 2,1 mld zł, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne 1,1 mld zł oraz wypłaconą dywidendę 0,9 mld zł. Utrzymano także bezpieczny poziom dźwigni finansowej wynoszący 18,3 proc. Jak podała spółka, średni termin zapadalności źródeł finansowania to 4 kw. 2020 r.

(PAP)

Warsaw

Banner 468 x 60 px