Log In

Synergia energii czyli przepis na oszczędności

Razem można więcej, choć akurat w tym przypadku można zdecydowanie mniej – zapłacić.

Należące do grupy kapitałowej Węglokoks huty Łabędy i Pokój oraz spółki Węglokoksu Energia zawiązały grupę zakupową. Wspólnie przeprowadzono akcję ofertową, na podstawie której podpisano umowy na dostawę energii elektrycznej i gazu. Takie wspólne zakupy to duże oszczędności. Przyszłoroczne rachunki za gaz będą w sumie niższe o ok. 350 tys. zł. Na energii elektrycznej spółki zaoszczędzą ok. 180 tys. zł. Łącznie to ponad pół miliona złotych i to nie wszystkie korzyści.

– Dzięki zawiązaniu grupy zakupowej staliśmy się dużym podmiotem na rynku energii, który oprócz dużego wolumenu zużycia może zaoferować m.in. usługę DSR, czyli okresowej redukcji swojego zapotrzebowania na energię – argumentuje Zbigniew Bielawny, wiceprezes spółki ZEM Łabędy, która koordynuje wspólne zakupy energii i gazu.

Rynek Demand Side Response (DSR) pozwala na czasowe zwiększenie mocy rezerwowych w systemie elektroenergetycznym, które np. mogą zabezpieczyć system przed blackoutami. Kolejnym plusem grupowego zakupu energii jest zmniejszenie ryzyka związanego ze zmiennością ceny, która zależy nie tylko od wielkości wolumenu, ale i od terminu zakupu. Analiza rynku pozwala na zastosowanie rozwiązań, które minimalizują ryzyko zakupu w niekorzystnym momencie. Według planów w kolejnych latach do grupy zakupowej dołączą kolejne spółki grupy kapitałowej Węglokoks. To kolejny krok w stronę efektywnego wykorzystania efektu synergii w grupie kapitałowej.

– Cały czas pracujemy nad zacieśnianiem współpracy pomiędzy Hutą Łabędy i Hutą Pokój. Temu m.in. ma służyć organizowany przez Węglokoks holding Śląskie Huty Stali, który pozwoli na optymalne wykorzystanie ich potencjału – mówi Krzysztof Mikuła, wiceprezes Węglokoksu ds. Grupy Kapitałowej.

Podmiotem dominującym holdingu Śląskie Huty Stali będzie Węglokoks, który już dziś pośredniczy w sprzedaży wyrobów oraz zapewnia hutom dostawy półproduktów. Holding dostarczać będzie wyroby głównie do górnictwa, przemysłu stoczniowego, kolejowego, zbrojeniowego, budownictwa i energetyki.

(www.nettg.pl)

Warsaw

Banner 468 x 60 px