Log In

​PKN ORLEN BĘDZIE KONTYNUOWAŁ WSPÓŁPRACĘ Z SAUDI ARAMCO

PKN ORLEN BĘDZIE KONTYNUOWAŁ WSPÓŁPRACĘ Z SAUDI ARAMCO
OBEJMUJĄCĄ DOSTAWY ROPY NAFTOWEJ DO RAFINERII KONCERNU W POLSCE,
CZECHACH I NA LITWIE. KONTRAKT ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY NA KOLEJNY ROK
OBOWIĄZYWANIA TJ. DO 31 GRUDNIA 2017 R.

Biorąc pod uwagę dotychczasową bardzo dobrą współpracę z
saudyjską firmą, PKN ORLEN zdecydował się na przedłużenie
kontraktu. Taka możliwość wynika z zapisów zawartej w maju br.
umowy, która przewiduje opcję automatycznego przedłużenia kontraktu
w przypadku woli dalszej współpracy Stron. Umowa przewiduje
zaopatrzenie w surowiec na poziomie około 200 tysięcy ton
miesięcznie. Ropa naftowa może trafiać do przerobu w rafineriach
Koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie.

_Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Saudi Aramco. Ropa saudyjska
stała się częścią podstawowego wsadu surowcowego dla naszych
rafinerii_ – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN
ORLEN. _Co więcej, odczuwamy pozytywne efekty konsekwentnie
realizowanej strategii w zakresie dywersyfikacji dostaw do naszych
rafinerii, której kontrakt z Saudi Aramco jest istotnym elementem_ –
dodał Prezes Zarządu.

Zapewnienie stabilnych dostaw surowca do rafinerii Koncernu jest jednym
z najważniejszych priorytetów PKN ORLEN. Dlatego zabezpieczenie dostaw
w ramach umów długoterminowych jest ważnym elementem naszej strategii
zakupowej. Jednocześnie, mając na uwadze pojawiające się
możliwości na rynku ropy naftowej, PKN ORLEN nie wyklucza pozyskania
surowca w przyszłości z innych kierunków na bazie dostaw spot.

Saudi Aramco to zintegrowany koncern paliwowo-chemiczny, światowy lider
w wydobyciu węglowodorów, produkcji, procesach rafineryjnych,
dystrybucji i jeden z największych globalnych eksporterów ropy
naftowej. Zarządza udowodnionymi zasobami ropy naftowej i kondensatu na
poziomie 261,1 mld. baryłek. Dzienna produkcja Saudi Aramco to ponad 10
mln baryłek dziennie. Główna siedziba spółki znajduje się w
Dhahranie, w Arabii Saudyjskiej, koncern zatrudnia ponad 61 tysięcy
pracowników z 77 krajów na świecie.

Warsaw

Banner 468 x 60 px