Log In

Wiceminister Tobiszowski: Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego to kompleksowy i długotrwały proces

Realizowany przez nas proces restrukturyzacji górnictwa jest działaniem, które wymaga czasu. Nieuzasadnione jest wyciąganie zbyt daleko idących wniosków na podstawie realizacji programu po zaledwie kilku miesiącach – podkreśla wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Wiceminister Tobiszowski zwraca uwagę, że PGG od czasu powstania (maj 2016 r.) podjęła szereg działań zmierzających do polepszenia wyników techniczno-ekonomcznych. – Spółka realizuje działania ukierunkowane na odbudowę zdolności produkcyjnych i poza normalnym odtwarzaniem frontu przygotowuje 4 dodatkowe ściany, które będą uruchomione w 2017 i 2018 r. Ograniczyła gotówkowy koszt produkcji węgla o ponad 332 mln zł, zwiększyła również poziom uzyskiwanej średniej ceny zbytu węgla z 209 zł za tonę w maju do 238 zł w październiku – wyjaśnia.

Działania resortu energii to proces długotrwały, którego efekty nie będą widoczne „następnego dnia”. – Podjęliśmy się tego zadania i będziemy je konsekwentnie realizować niezależnie od przeciwności. Najważniejszy jest dla nas dialog i zrozumie dla tych działań po stronie społecznej – podkreśla wiceminister Tobiszowski.

Wiceminister Tobiszowski odnosząc się także do pojawiających się w prasie informacji na temat straty PGG w 2016 r. przypomina, że biznesplan spółki zakłada stratę na koniec bieżącego roku, nie będzie ona jednak tak wysoka. –  Znajduje to potwierdzenie w komunikatach spółki jak i wypowiedziach samego prezesa – dodaje.

Warsaw

Banner 468 x 60 px