Log In

Zużycie energii elektrycznej w październiku nieznacznie wzrosło

Zużycie energii elektrycznej w Polsce w październiku wyniosło 14 158 GWh, co oznacza, że wzrosło o 0,01 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego- wynika z danych PSE.
W okresie styczeń-październik zużycie wyniosło 135.336 GWh, co oznacza wzrost o 1,49 proc.

W październiku wyprodukowano w Polsce 14.300 GWh energii elektrycznej, tj. o 0,95 proc. więcej rdr. W okresie styczeń-październik wyprodukowano 132.621 GWh energii, o 0,46 proc. mniej rdr.

Lp. Wyszczególnienie Październik Narastająco od stycznia do października
2015 r.
[GWh]
2016 r.
[GWh]
Dynamika
[(b-a)/a*100]
[%]
2015 r.
[GWh]
2016 r.
[GWh]
Dynamika
[(e-d)/d*100]
[%]
[a] [b] [c] [d] [e] [f]
1. Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) 14 165 14 300 0,95 133 228 132 621 -0,46
1.1 Elektrownie zawodowe 12 664 12 210 -3,58 118 050 115 682 -2,01
1.1.1 El. zawodowe wodne 129 211 63,4 1 869 1 893 1,26
1.1.2 El. zawodowe cieplne 12 535 11 999 -4,27 116 181 113 789 -2,06
1.1.2.1 na węglu kamiennym 7 448 7 310 -1,86 67 822 66 737 -1,6
1.1.2.2 na węglu brunatnym 4 644 4 183 -9,93 45 067 42 342 -6,05
1.1.2.3 gazowe 443 507 14,45 3 292 4 711 43,1
1.2 El. inne odnawialne 6 12 100 61 122 100,04
1.3 El. wiatrowe 672 1 176 74,93 7 247 8 689 19,9
1.4 Elektrownie przemysłowe 823 902 9,62 7 871 8 129 3,27
2. Saldo wymiany zagranicznej -8 -142 1 675,63 117 2 715 2 213,39
3. Krajowe zużycie energii elektrycznej 14 157 14 158 0,01 133 346 135 336 1,49

Warsaw

Banner 468 x 60 px