Log In

Elektromobilność: zaproszenie dla miast i gmin

Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju pod auspicjami Związku Miast Polskich zachęcają władze polskich miast i gmin do współpracy na rzecz tworzenia w Polsce warunków do rozwoju branży elektromobilności.  

Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program, ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych, w tym głównie zbiorowego transportu miejskiego, opartego zarówno o autobusy elektryczne, jak i pozostałe środki transportu wykorzystujące napęd elektryczny wraz z infrastrukturą ładowania.

Efektem wdrażania Programu Elektromobilności z perspektywy miast jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, obniżenie hałasu oraz poprawę dostępności i komfortu komunikacji miejskiej.

Prezydentów i Burmistrzów Miast oraz Wójtów Gmin, którzy deklarują chęć zaangażowania się oraz wprowadzenia pojazdów elektrycznych do komunikacji miejskiej, zapraszamy do podpisania listu intencyjnego.

Zainteresowanych inicjatywą, prosimy o zgłoszenia w terminie do 11 stycznia 2017 r. na załączonym wzorze.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie wyrażające wolę podpisania listu intencyjnego powinno być podpisane przez Prezydenta/Burmistrza lub Wójta (lub zastępców) oraz przesłane na adres:

Barbara Szumska
Polski Fundusz Rozwoju S.A.
ul. Książęca
4, 00-498 Warszawa

Organizator zastrzega sobie prawo do podpisania listu intencyjnego z nie więcej niż 10 miastami lub gminami, biorąc pod uwagę uwarunkowania związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz ich plany w zakresie elektromobilności, w tym planowany procent udziału autobusów elektrycznych we flocie, dotychczas dokonane zakupy pojazdów elektrycznych i plany w zakresie carsharingu.

Uroczyste podpisanie listów intencyjnych nastąpi podczas konferencji planowanej na styczeń 2017 r.

Kontakt:
Barbara Szumska, Polski Fundusz Rozwoju S.A., mail: barbara.szumska@pfr.pl, tel.kom.: +48 504 996 007
 
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px