Log In

PGE i Fundacja Cultura Memoriae ze świąteczną „Paczką dla Kombatanta”

500 paczek świątecznych trafi do warszawskich kombatantów. To odpowiedź na potrzeby środowiska weteranów, które zostały zdefiniowane w raporcie fundacji Cultura Memoriae. Według przeprowadzonych badań aż 65 proc. kombatantów wskazuje na potrzebę pomocy materialnej. Akcję „Paczka dla Kombatanta” wspiera Fundacja PGE.

Projekt „Paczka dla Kombatanta” prowadzony przez fundację Cultura Memoriae stanowi kontynuację współpracy i opieki na grupą kombatantów – osób starszych, często samotnych i pozostających w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Pomysł przekazania kombatantom paczek świątecznych jest odpowiedzią na potrzeby tego środowiska, które zostały zdiagnozowane w badaniu sondażowym przeprowadzonym w listopadzie wśród warszawskich kombatantów, należących głównie do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa. Na pytanie o typ pomocy, której potrzebują, ponad 65 proc. badanych wskazało pomoc materialną. Bardzo wielu badanych wskazało precyzyjnie paczkę świąteczną, jako pomoc, która sprawiłaby im największą radość.

Pomoc kombatantom, szczególnie żołnierzom i sanitariuszkom walczącym w Powstaniu Warszawskim, jest nie tylko istotna, ale powinna być naturalną potrzebą w ramach wdzięczności i szacunku dla czynów przez nich dokonanych. Z naszego doświadczenia wynika, że często zdarza się, że osoby te pozostawione są bez należytej opieki, na marginesie życia społecznego. Chcemy wyjść naprzeciw ich potrzebom i wnieść nieco radości w ich życie w tym wyjątkowym, świątecznym okresie – mówi Hanna Nowakowska, prezes fundacji Cultura Mamoriae.

500 paczek z produktami spożywczymi wolontariusze przekażą warszawskim kombatantom osobiście. Będzie to kolejna okazja do odwiedzenia ich, porozmawiania i podjęcia próby oderwania od codziennych problemów.

W PGE – największej firmie energetycznej i jednym z największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku – wiemy jak ważne jest wspieranie projektów, których celem jest pielęgnowanie pamięci o przeszłości. To nasz obowiązek, ale i ogromny zaszczyt, wpierać ludzi, którzy zapisali tak piękne karty polskiej historii – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Inauguracji projektu „Paczka dla Kombatanta” towarzyszyła konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano cały raport z badania potrzeb warszawskich kombatantów. W konferencji, poza przedstawicielami partnerów projektu – Hanną Nowakowską, prezes fundacji Cultura Memoriae i Henrykiem Baranowskim, prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, udział wzięli również: Agnieszka Michalak, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w Ministerstwie Obrony Narodowej, Stanisław Krakowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa oraz Krystyna Zając, była więźniarka KL Ravensbruck oraz dr Paweł Kubicki ze Szkoły Głównej Handlowej.

Wciąż żywa jest pamięć o wielkich patriotach, dla których wartości „Bóg, Honor, Ojczyzna” i walka o nie, stały się priorytetem życia. Chylę czoło i oddaję cześć tym wszystkim, którzy na przestrzeni dziejów poświęcili życie, siły, zdrowie, majątek i marzenia dla Rzeczypospolitej Polskiej. „Paczka dla Kombatanta” jest symbolem tej pamięci, a jednocześnie realnym wsparciem dla tych, którzy potrzebują dziś naszej pomocy – mówi Stanisław Krakowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa.

Analiza potrzeb kombatantów przedstawiona podczas konferencji prasowej, opracowana została na podstawie ankiet przeprowadzonych w ramach projektu „dla Kombatanta” i wykonana została w celu bliższego poznania sytuacji życiowej warszawskich kombatantów, uczestników Powstania Warszawskiego. Przeprowadzone ankiety pozwoliły na zdiagnozowanie najważniejszych problemów z jakimi borykają się przedstawiciele tego środowiska i zdefiniowanie jakiego typu pomocy oczekują. Ankieta była przeprowadzona anonimowo, wśród kombatantów oraz osób będących z nimi w bliskim kontakcie (rodzina, pracownicy organizacji kombatanckiej, wolontariusze).

Projekt „Paczka dla Kombatanta” został objęty honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px