Log In

Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej inwestycji w Polimex-Mostostal S.A. oraz złożeniu wniosku do UOKiK

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. Zarząd Enea S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 r. Spółka zawarła wraz z Energa S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG S.A. („Inwestorzy”) oraz Polimex-Mostostal S.A. („Polimex”) list intencyjny, w którym Inwestorzy wyrazili zamiar rozważenia potencjalnej inwestycji w Polimex oraz na podstawie którego przystąpili do rozmów z Polimex mających na celu wypracowanie szczegółowych parametrów transakcji.

Jednocześnie w tym samym dniu, Spółka wraz z Inwestorami, skierowała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) wniosek o wydanie zgody przez Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Inwestorów wspólnej kontroli nad Polimex.

Warsaw

Banner 468 x 60 px