Log In

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji

Zarząd Enea S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego z 8 grudnia 2016 roku nr 42/2016 informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 11 stycznia 2017 roku zgody na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu akcji spółki celowej Elektrownia Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce, do realizacji projektu, polegającego na przygotowaniu, budowie i eksploatacji bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym klasy 1.000 MW.

W związku z powyższym Spółka informuje o spełnieniu się jedynego warunku zawieszającego z Umowy Inwestycyjnej zawartej ze spółkami Energa S.A. i Elektrownia Ostrołęka S.A. w dniu 8 grudnia 2016 roku.

Warsaw

Banner 468 x 60 px