Log In

Profesor Lech M. Grzesiak o elektromobilności [WIDEO]

W wystąpieniu otwierającym I Kongres polskich producentów pojazdów elektrycznych i infrastruktury do ich ładowania profesor Lech M. Grzesiak, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, stwierdził, że hasło elektromobilność należy rozumieć szeroko. To nie jest tylko problem jakiegoś samochodu elektrycznego. To problem pojazdów elektrycznych i całej infrastruktury, która będzie musiała być przygotowana żeby te pojazdy mogły być użytkowane. W dalszej części swojej wypowiedzi, profesor Grzesiak, przedstawił obecne prace i przyszłe plany Politechniki Warszawskiej dotyczące elektromobilności.

Wystąpienie prof. Lecha M. Grzesiaka otwierające I Kongres polskich producentów pojazdów elektrycznych i infrastruktury do ich ładowania.

***

Konieczność ochrony klimatu oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na terenach zurbanizowanych powoduje, że światowy przemysł motoryzacyjny poświęca coraz więcej uwagi możliwości rozwoju elektromobilności. Rozwój transportu elektrycznego zaplanowano również w Polsce. 7 czerwca 2016 roku wicepremier Mateusz Morawiecki i minister energii Krzysztof Tchórzewski zaprezentowali plany elektryfikacji polskiej motoryzacji. Zgodnie z Planem Rozwoju Elektromobilności administracja publiczna będzie korzystać z pojazdów o napędzie elektrycznym do 2025 roku. Dodatkowo w rozwój elektromobilności ma zaangażować się polski przemysł motoryzacyjny dostarczając części i komponenty niezbędne do produkcji elektrycznych samochodów. Zgodnie z założeniami w trakcie trwania tej fazy nastąpi skokowe przełamanie kilku barier ograniczających rozwój elektromobilności: mentalnej, technologicznej i infrastrukturalnej, a samochód elektryczny stanie się „naturalnym wyborem”.

Podczas Kongresu, w gronie reprezentantów administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli nauki oraz ekspertów branżowych zastanawialiśmy się m.in. w jaki sposób zapewnić realizację rządowego projektu budowy polskiego samochodu elektrycznego, jakie mogą być bariery dla tego programu i potencjalne problemy oraz sposoby ich rozwiązania. Wspólnie poszukiwaliśmy też odpowiedzi na pytanie czy jesteśmy w stanie wyprodukować samochód elektryczny dla obywatela o przeciętnych dochodach?

Kongres został objęty patronatem przez pana Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, pana Grzegorza Matusiaka – posła na Sejm RP, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz patronatem merytorycznym pana prof. Lecha M. Grzesiaka, dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Kongres organizowany jest w ramach IV edycji Warszawskich Dni Energii 2017

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px