Log In

Samorządowcy podpisali apel o wycofanie projektu ustawy o ustroju Warszawy

W sobotę, 4 lutego odbyło się spotkanie gospodarzy gmin z województwa mazowieckiego, którzy wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec projektu nowej ustawy o ustroju Warszawy. Uczestnicy spotkana podpisali apel o wycofanie tego projektu.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, Artura Tusińskiego, Burmistrza Podkowy Leśnej i Romana Smogorzewskiego, Prezydenta Legionowa. Kilka dni temu dotarła do opinii publicznej wiadomość o planowanych zmianach ustroju m.st. Warszawy. Bez oficjalnych informacji, bez konsultacji z mieszkańcami, bez udziału gospodarzy gmin, których projekt dotyczy. Rozpoczęty proces legislacji nie tylko narusza ideę samorządności, ale także rażąco łamie postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, która w przypadku zmian administracyjnych gmin gwarantuje mieszkańcom wyrażenie swojej woli. Projekt ustawy jest niekonstytucyjny. – To mieszkańcy powinni decydować o zmianach, które bezpośrednio dotykają ich życia. Zaproponowany bez jakichkolwiek konsultacji projekt ustawy o połączeniu 33 gmin w negatywny sposób wpłynie na ich codzienne życie – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy. – Wszystkie koszty za to poniosą mieszkańcy naszych gmin. Stanowczo protestujemy, żebyśmy tak byli traktowani – podkreślał Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej. Roman Smogorzewski, prezydent Legionowa mówił, że w dniu kiedy ta ustawa zostanie uchwalona, skończy się w Polsce samorząd. – Jestem głęboko przekonany, że to zły pomysł. Ta ustawa odbiera gminom możliwość samodzielnego działania. Reagowania na potrzeby naszych mieszkańców – mówił Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Władze 40 gmin metropolii warszawskiej zawarły w 2014 roku porozumienie o współpracy metropolitarnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Podjęliśmy wspólnie decyzję co do formy współpracy szanując swoją niezależność i równość. Owocem tej współpracy jest wspólna strategia dla obszaru całej metropolii i wspólny plan działania, który wchodzi właśnie w fazę realizacji. Ignorowanie tego faktu jest przejawem braku szacunku dla przepisów ustrojowych kształtujących podstawy samorządności, ale przede wszystkim mieszkańców naszych miast i gmin.

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie

W środę, 8 lutego o godz. 18 w Teatrze Powszechnym odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców, podczas którego przedstawione zostaną podstawowe założenia poselskiego projektu Ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zastępca Prezydent Warszawy Michał Olszewski będzie odpowiadał na pytania mieszkańców stolicy.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px