Log In

Rozmowy o połączeniu węglowych spółek

Zasady integracji Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim Holdingiem Węglowym będą tematem rozmów, pomiędzy związkowcami z obu spółek, a przedstawicielami Ministerstwa Energii. Negocjacje w PGG zaplanowano na godzinę 15. Wcześniej odbędzie się spotkanie w KHW.

W rozmowach wezmą udział minister energii Krzysztof Tchórzewski i jego zastępca Grzegorz Tobiszowski.

Przypomnijmy, że we wtorek 14 lutego związkowcy z obu spółek, na pierwszym wspólnym spotkaniu, opracowali szereg uwag do przedstawionego im w ubiegłym tygodniu projektu porozumienia połączeniowego.

Stanowisko organizacji z PGG zakłada renegocjację porozumienia z kwietnia zeszłego roku, w którym uzgodniono m.in. zawieszenie na dwa lata tzw. czternastej pensji. Zdaniem związkowców poprawa sytuacji na rynku węgla uzasadnia przywrócenie „czternastki”.

Kolejnym postulatem jest udzielenie gwarancji zatrudnienia wszystkim pracownikom PGG oraz gwarancji dalszego funkcjonowania wszystkich kopalń i ruchów wchodzących w skład spółki. Związkowcy upominają się również o zwiększenie poziomu inwestycji zakładach PGG.

Z kolei strona społeczna KHW odrzuca propozycję rozwiązania Holdingowego Układu Zbiorowego jeszcze przed przejściem załogi Holdingu do PGG. Sprzeciw związkowców budzi też propozycja resortu energii, w myśl której wypłata kolejnej transzy 14. pensji za rok 2016 miałaby zostać uzależniona od podpisania porozumienia połączeniowego. Załoga KHW do tej pory otrzymała jedynie część „czternastki” (po 1000 zł na pracownika). Zgodnie z propozycją wypłata kolejnej transzy miałaby nastąpić 3 marca.

Strona społeczna KHW jest także sceptyczna wobec założenia, że część kopalni Wieczorek (tzw. Wieczorek I) miałaby zostać przekazana do SRK jeszcze przed fuzją spółek.

Integracja PGG i KHW ma zostać przeprowadzona do 1 kwietnia. Według ME włączenie kopalń Holdingu w struktury Polskiej Grupy Górniczej jest warunkiem, który postawili inwestorzy przed dokapitalizowaniem spółki. Bez finansowego zastrzyku zadłużony na 2,5 mld zł Holding nie będzie w stanie zebrać środków na marcowe wypłaty dla załogi.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski określił kwotę koniecznego dokapitalizowania na „ponad 1 mld zł”. Wolę zaangażowania w projekt wyraziły Enea, TF Silesia i Węglokoks. Ich łączny udział w dokapitalizowaniu górniczej spółki ma wynieść 700 mln zł. Jednocześnie trwają rozmowy z bankami o przesunięciu w czasie spłaty zadłużenia KHW z tytułu emisji obligacji i rozłożeniu rat na maksymalnie długi termin. Minister Tchórzewski wspomina też o możliwości konwersji części zobowiązań wobec banków. Zadłużenie KHW z tytułu emisji obligacji wynosi 1,2 mld zł.

Źródło: Portal górniczy

Warsaw

Banner 468 x 60 px