Log In

Enea zadowolona z parametrów finansowych transakcji z ENGIE

ENGIE International Holdings B.V. przekazało Enei wyliczenie tzw. Wstępnej Ceny Sprzedaży 100 proc. akcji spółki ENGIE Energia Polska (EEP), właściciela Elektrowni Połaniec. Podanie Wstępnej Ceny Sprzedaży jest jednym z ostatnich elementów prowadzących do finalizacji transakcji i zakupu akcji. Realizując Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej, Enea wkrótce nabędzie w pełni oddłużoną i zmodernizowaną elektrownię posiadającą istotny udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Wstępna Cena Sprzedaży 100 proc. akcji EEP uwzględnia przeprowadzone w lutym tego roku całkowite oddłużenie EEP oraz szacowany poziom kapitału obrotowego na 31 grudnia 2016 r. i została ustalona na poziomie 1 264 mln zł. Na podstawie przekazanych przez EEP danych, według stanu na 31 grudnia 2016 r. Wstępna Cena Sprzedaży wyznacza wartość przedsiębiorstwa (tzw. EV) ENGIE Energia Polska na poziomie 995 mln zł.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z parametrów finansowych tej transakcji. Elektrownia Połaniec będzie dla Enei cennym aktywem. Nasza Grupa przejmuje zmodernizowaną spółkę bez żadnego zadłużenia, ze znaczącym dodatnim kapitałem obrotowym, w którą dotychczasowy właściciel zainwestował w ciągu ostatnich pięciu lat 1,3 mld zł – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Według otrzymanych wstępnych danych finansowych EEP w polskich standardach rachunkowości EBITDA w roku 2016 wyniosła 359 mln zł, a zysk operacyjny 269 mln zł. W powyższych wynikach finansowych ujęte są przychody z tytułu przyznanych darmowych praw do emisji COw wysokości 73 mln zł, których wysokość w kolejnych latach ulegnie znaczącemu zmniejszeniu.

– Różnica między podaną 23 grudnia ubiegłego roku wartością przedsiębiorstwa ENGIE Energia Polska, a wartością przedsiębiorstwa podaną dziś według stanu na 31 grudnia 2016 r. wynika z niższego poziomu kapitału obrotowego EEP niż zakładane było w dniu podpisania umowy – przekazał Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych. – Z kolei różnica pomiędzy wartością przedsiębiorstwa a ceną za 100 proc. akcji wynika z pozostawionej przez ENGIE w EEP gotówki – dodał.

Zgodnie ze standardami rynkowymi przyjętymi przy tego typu transakcjach, Wstępna Cena Sprzedaży w okresie bezpośrednio po przejęciu kontroli nad ENGIE Energia Polska będzie weryfikowana przez Eneę i poddawana ewentualnym korektom.

Inwestycja w Elektrownię Połaniec wpisuje się w realizację nowej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea. Przejęcie EEP umocni pozycję Enei jako jednego z wiodących wytwórców energii elektrycznej w kraju, wzmocni pozycję Grupy na rynku. Wpłynie również pozytywnie na wzrost przychodów i poziom EBITDA Grupy Enea.

Inwestycja przyczyni się do stworzenia opartego o własny surowiec, efektywnego kosztowo i operacyjnie, obszaru wytwarzania energii. Zlokalizowany w południowo-wschodniej Polsce wydobywczo-wytwórczy obszar Kozienice-Bogdanka-Połaniec przyniesie szereg korzystnych dla Grupy synergii. Będzie on także wzmacniał bezpieczeństwo energetyczne kraju i pewność dostaw energii dla Klientów Enei oraz przyniesie pozytywne skutki dla społeczności regionu.

Elektrownia Połaniec to jeden z najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej w Polsce, który w ostatnich pięciu latach zrealizował wart łącznie ponad 1,3 mld złotych intensywny program modernizacyjny. Modernizacje przedłużyły funkcjonowanie elektrowni o 20 lat, zwiększając sprawność produkcji energii oraz dostosowując urządzenia wytwórcze do obowiązujących standardów środowiskowych, w tym do wymagań dyrektywy IED. Ważną częścią elektrowni jest nowoczesny blok biomasowy o mocy ponad 200 MW, który produkuje „zieloną energię” w oparciu o biomasę pochodzącą od lokalnych dostawców.

ENGIE Energia Polska to w tej chwili piąty największy producent energii w Polsce. Z elektrownią w Połańcu o mocy ok. 1,9 GW, firma odpowiada za 5 proc. produkcji energii w kraju.

Grupa Enea to jeden z liderów polskiego rynku elektroenergetycznego. Zarządza pełnym łańcuchem wartości: od węgla w kopalni po gniazdko w domu Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii dla 2,5 mln Klientów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px