Log In

Gierałtowice kupią metan od Budryka

Gmina Gierałtowice będzie kupować metan od kopalni Budryk wchodzącej w struktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Właśnie zawarto porozumienie, w którym kopalnia zobowiązała się dostarczać gminie 10 m sześc. gazu na minutę.

Gierałtowice chcą wykorzystać metan do produkcji prądu i ciepła. W dwóch sołectwach gminy powstaną układy kogeneracyjne. Produkowana w nich energia zasilać będzie budynki użyteczności publicznej. Metan spalany w silnikach kogeneracyjnych dostarczany będzie gminie kilkusetmetrowym rurociągiem, który wybudują Gierałtowice korzystając z dofinansowania.

Metan do Gierałtowic będzie transportowany ze stacji odmetanowania, którą przed dwoma laty wybudowano przy szybie VI w Chudowie. Przed rokiem przy stacji odmetanowania uruchomiono układ kogeneracyjny o mocy 2×4 MW. Układ wytwarza energię elektryczną i ciepło. Produkcja energii elektrycznej w tym układzie wynosi 5 000 MWh na miesiąc, co stanowi 30 proc. aktualnego zapotrzebowania kopalni Budryk na energię elektryczną. Całość produkowanej energii elektrycznej będzie zużywana przez kopalnię. Da to oszczędności rzędu 850 tysięcy zł miesięcznie.

– Aktualnie wykorzystujemy koło pięćdziesięciu procent metanu ujmowanego w kopalni Budryk, zatem nie ma obawy, że zabraknie gp dla Gierałtowic – mówi Andrzej Tabaka, główny energetyk kopalni Budryk.

Źródło: Portal górniczy

Warsaw

Banner 468 x 60 px