Log In

Polska Grupa Górnicza odbudowuje fronty wydobywcze i zwiększa wydajność pracy

Polska Grupa Górnicza odbudowuje fronty wydobywcze i zwiększa wydajność pracy. Spółka reaguje w ten sposób na skutki decyzji produkcyjnych podjętych w latach poprzednich, które spowodowały zmniejszenie ilości ścian wydobywczych z 42,7 w roku 2014 roku do 36 w 2015 roku. Ponadto zakres robót przygotowawczych zrealizowanych w latach 2014 i 2015 zakładał dalsze zmniejszenie ilości ścian wydobywczych do 32 w roku 2017 roku.

W roku 2016 spółka niezwłocznie podjęła decyzję o odbudowie frontów wydobywczych. Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną dwie dodatkowe ściany wydobywcze w kopalni zespolonej Ruda oraz okresowo ściana w kopalni Bolesław Śmiały. Spółka dostrzega problem związany z wielkością wydobycia i na bieżąco reaguje na sytuację. Należy jednak pamiętać, że efekty podjętych działań będą w pełni widoczne za ok. 2,5 roku, bo taki jest czas potrzebny na zrealizowanie pełnego cyklu inwestycyjnego. Spółka nie ocenia działań poprzednich władz, ale pojawiające się obecnie pytania dotyczące zmniejszonej wielkości produkcji w sposób bezpośredni dotyczą podjętych wtedy decyzji.

Spółka poprzez m. in. zwiększenie frontu wydobywczego planuje systematycznie zwiększać wydajność oraz osiągnąć w 2019 roku stabilizację produkcji na poziomie nie mniejszym niż 32 mln ton rocznie.

W marcu 2017 r. kopalnie opracowały „Programy działań na 2017 r.” , których celem jest ustabilizowanie wydobycia i odtworzenie frontu produkcyjnego. Planowane działania uwzględniają m.in.: możliwości przyśpieszenia uruchomienia ścian, przyśpieszenia rozcinki złoża w celu uruchomienia dodatkowych ścian w 2017 r., poprawy wydajności ścian (wykorzystanie czasu dyspozycyjnego ściany) oraz podjęcia eksploatacji w dni wolne. Dla stabilizacji produkcji zaplanowano także:

  • uruchomienie dodatkowej ścieżki eksploatacyjnej od III kw. 2017 r.  (począwszy od ściany 830 w pokł.405/2) w Ruchu Bielszowice,
  • uruchomienie dodatkowej ścieżki eksploatacyjnej w III kw. i IV kw. 2017 r. (ściany 146 w pokł. 414/2 i 158 w pokł. 414/1) w Ruchu Pokój,
  • uruchomienie trzeciej ściany w KWK Bolesław Śmiały okresowo od IV do V i od XI do XII 2017 r.

Realizacja powyższych zamierzeń pozwoli osiągnąć w 2017 roku oczekiwany poziom wydobycia.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px