Log In

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym Volkswagen wprowadzi system komunikacji między pojazdami

• w 2019 roku Volkswagen wyposaży pierwsze auta w technologię komunikacji bezprzewodowej
• w ciągu kilku milisekund pojazdy będą na bieżąco wymieniać się informacjami o zagrożeniach powstających w ruchu drogowym

Wymiana informacji między samochodami oraz pomiędzy samochodami i elementami infrastruktury drogowej to kolejny ważny krok w drodze do opracowania systemu autonomicznej jazdy. Celem jest zmniejszenie liczby wypadków oraz złagodzenie ich skutków. Aby to osiągnąć w 2019 roku Volkswagen wyposaży seryjnie pierwszą rodzinę modeli w system komunikacji bezprzewodowej (pWLAN). Będzie to kolejne rozwiązanie umożliwiające wymianę – pomiędzy pojazdami różnych producentów – wybranych informacji ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chodzi o przekazywanie danych zarówno pomiędzy samochodami (Car-to-Car), jak i pomiędzy samochodami a urządzeniami infrastruktury drogowej*. Dzięki temu wiedzę o natężeniu ruchu, wypadkach czy innych ważnych zdarzeniach w ruchu drogowym będzie można udostępniać jeszcze szybciej niż dotąd innym kierującym znajdującym się w zasięgu około 500 metrów.

Technologia zastosowana przez Volkswagena opiera się na standardzie IEEE 802.11p (pWLAN), opracowanym przez przemysł samochodowy w celu umożliwienia bezpośredniej komunikacji pomiędzy samochodami oraz urządzeniami wchodzącymi w skład infrastruktury drogowej. Technologia ta została przetestowana na międzynarodowych rynkach przez różnych producentów aut.

Dzięki tej technologii, opracowanej specjalnie do użytku w ruchu drogowym, w ciągu kilku milisekund lokalnie możliwa jest wymiana ważnych informacji, ostrzeżeń, a także danych gromadzonych przez czujniki. Obszar, w obrębie którego pojazd gromadzi ważne dane został przez to poszerzony o kilkaset metrów i pozwala zajrzeć tam, gdzie bezpośrednio nie sięgają „zmysły” samochodu.

Dodatkowa korzyść dla klientów wynika z faktu, że wymiana danych odbywa się w paśmie częstotliwości przeznaczonym specjalnie do tego, by zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego. Ponieważ wymiana informacji ma lokalny zasięg, nie gromadzi się ich centralnie i są one dostępne niezależnie od zasięgu sieci telefonii komórkowej, ich odbiorcy natomiast nie ponoszą kosztów.

Strategia Volkswagena polega nie tylko na seryjnym wyposażaniu samochodów w telefonię komórkową, lecz także w technologię pWLAN. „Poprzez współdziałanie aut w ramach sieci chcemy zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego, a to najlepiej udaje się poprzez szybkie rozpowszechnienie wspólnych technologii” – powiedział Johannes Neft, szef Działu Rozwoju Nadwozi Marki Volkswagen. „Ważne, żeby technologia ta była stosowana powszechnie przez jak największą liczbę producentów aut i partnerów” – dodał Neft.

Podstawę systemu w chwili jego wprowadzania w 2019 roku będą stanowiły ostrzeżenia i informacje na temat aktualnych zagrożeń w lokalnym ruchu drogowym.

Dzięki nowej technologii można, w granicach możliwości jej działania, rozpoznać potencjalne zagrożenia – na przykład, gdy jakiś samochód zacznie gwałtownie hamować, albo gdy czujniki auta stwierdzą gołoledź na jezdni. W ciągu kilku milisekund informację o tym można przekazać otoczeniu tak, by inni uczestnicy ruchu mieli szansę zareagować stosownie do ryzyka.

Ponieważ skuteczność systemu rośnie wraz z jego upowszechnieniem, Volkswagen prowadzi z odpowiednimi urzędami, ministerstwami transportu oraz z partnerami reprezentującymi przemysł samochodowy i przemysł infrastruktury drogowej specjalne projekty. Celem tych działań jest stałe upowszechnianie nowej technologii do czasu aż zostanie ona wprowadzona seryjnie. Równocześnie wraz z partnerami Volkswagen poszukuje rozwiązań spełniających wysokie wymogi w zakresie ochrony danych (tzn. przetwarzania danych osobowych).

Gdy w technologię pWLAN zostaną wyposażone policja i służby ratownicze, kierowcy będą z wyprzedzeniem otrzymywali informacje o odległości i kierunku jazdy pojazdu uprzywilejowanego – i to na długo, zanim będzie go można usłyszeć lub zobaczyć.

Instytucje odpowiedzialne za infrastrukturę drogową w Niemczech, Holandii i w Austrii zapowiedziały wyposażenie w technologię pWLAN specjalnych przyczep blokujących pasy autostrady w miejscach robót drogowych, co zapobiegnie niebezpieczeństwu najechania na nie.

Zmierzając do stworzenia systemu komunikacji między pojazdami autonomicznymi Volkswagen pracuje nad włączeniem do niego w przyszłości kolejnych elementów infrastruktury (np. świateł drogowych) i innych uczestników ruchu po to, by z pomocą technologii pWLAN zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Warsaw

Banner 468 x 60 px