Log In

Tauron: chcą zwiększać udział w rynku przetargów na energię

Grupa Tauron, która swój udział w krajowym rynku przetargów na energię elektryczną szacuje na 28 proc., liczy na jego zwiększenie i utrzymanie pozycji lidera w tym segmencie. Spółka wskazuje, że zamawiający coraz częściej stosują w przetargach pozacenowe kryteria wyboru i oceny oferty.

– W ubiegłym roku udział Taurona w rynku przetargów na energię, pod względem zakontraktowanego wolumenu, wyniósł 28 proc. To w porównaniu z 2015 r., gdy mieliśmy 15 proc., spory sukces. Ten rok także wygląda obiecująco – Tauron kontynuuje dobrą passę, wygrywając kolejne największe przetargi – powiedział w środę PAP prezes grupy Tauron Filip Grzegorczyk.

– Dotyczy to nie tylko Górnośląskiego Związku Metropolitarnego, gdzie w 2016 r. Tauron zakontraktował ok. 903 tys. megawatogodzin energii za 230 mln zł, ale również np. przetargów na dostawę energii ogłaszanych dla grupy zakupowej z Lubina, gdzie wygraliśmy po raz czwarty – dodał prezes. Podkreślił, że kontraktowanie energii w przetargach odgrywa dużą rolę w działalności biznesowej grupy.

Wygrane przetargi oznaczają stabilizowanie źródeł przychodów i realizację planów sprzedażowych, szczególnie w sytuacji, gdy przetargi – organizowane przez grupy zakupowe – dotyczą dostaw dużej ilości energii dla wielu podmiotów.

– Łączenie się w grupy zakupowe nie jest nowym zjawiskiem. Rośnie zarówno liczba grup, jak i liczba podmiotów, które wchodzą w skład danej grupy zakupowej, oraz liczba punktów poboru energii. Automatycznie wzrasta też wolumen zamawianej energii oraz wartość ogłaszanych przetargów. Obserwujemy, że łączenie się w grupy zakupowe stało się popularną formą zakupu energii wśród samorządów, ponieważ przynosi im oszczędności w postaci niższych wydatków na energię elektryczną – ocenił Grzegorczyk.

– Dużą częścią sukcesu, jakim jest uzyskanie korzystnej oferty przez grupę zakupową, jest profesjonalne przygotowanie postępowania – powiedział prezes. Zwrócił uwagę, że zamawiający coraz śmielej zaczynają stosować pozacenowe kryteria wyboru i oceny oferty – taka zmiana staje się ważnym elementem zamówień publicznych związanych z dostawą energii elektrycznej również dla klientów publicznych.

Przykładem takich postępować może być przetarg ogłoszony w 2016 r. przez samorząd Lubina, gdzie wyznaczone były dwa kryteria: cena oraz energia z odnawialnych źródeł (OZE). Startujący w przetargu wykonawcy musieli zaoferować nie tylko korzystną cenę energii, ale również zagwarantować jak najwyższy procentowy udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł w całkowitej ilości energii oferowanej zamawiającemu.

– Nasi klienci coraz częściej przekonują się, że nowe rozwiązania oferowane przez firmy energetyczne – np. zapewnienie dostaw energii wytworzonej z odnawialnych źródeł – są dla nich korzystne. Dlaczego? Coraz więcej gmin realizuje proekologiczne programy, w tym polegające na ograniczeniu niskiej emisji spalin. To dowodzi, że gmina nie tylko namawia mieszkańców, by wymienili swoje stare piece na ogrzewanie przyjazne dla środowiska, ale również sama stawia na ekologię wszędzie tam, gdzie może o tym decydować, np. przy kupowaniu energii elektrycznej – powiedział Grzegorczyk.

Według przedstawicieli grupy Tauron, nieuzasadnione są obawy dotyczące stosowania innych niż cena kryteriów wyboru oferty. Jak mówią, atrakcyjna cena energii, choć nadal jest istotnym czynnikiem decydującym o zwycięstwie w przetargu, już nie wystarcza, by zaspokoić specyficzne potrzeby konkretnych jednostek samorządu. Stąd rynek energii rozwija się i oferuje m.in. gminom, nowe, korzystne dla nich rozwiązania.

W ubiegłym roku Tauron wygrał przetargi na dostawy energii m.in. do miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (za 230 mln zł), Lubina (za ponad 68 mln zł), Szczecina (za ponad 33 mln zł) i Olsztyna (blisko 28 mln zł). Wśród wygranych przez grupę postępowań są nie tylko największe przetargi dla jednostek samorządowych, ale też dla administracji państwowej (grupa zaopatrzy w energię ponad 100 jednostek, m.in. ministerstwa, urzędy centralne i prokuraturę) i klientów biznesowych, takich jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne – w 2016 r. Tauron wygrał przetarg na dostawę blisko 1,7 mln megawatogodzin energii o wartości ok. 283 mln zł.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px