Log In

Fortum podpisało umowę z E.ON

Fortum Corporation i E.ON SE podpisały umowę o transakcji, dotyczącej 46,65 proc. udziałów w firmie Uniper, które znajdują się w posiadaniu E.ON.
Fortum Corporation i E.ON SE podpisały umowę o transakcji, dotyczącej 46,65 proc. udziałów w firmie Uniper, które znajdują się w posiadaniu E.ON.

Na mocy umowy Fortum, za pośrednictwem swojej spółki zależnej, ogłosiło intencję uruchomienia publicznej Oferty przejęcia zgodnej z paragrafem 10. niemieckiej Ustawy o Nabywaniu Papierów Wartościowych i Przejęciach. E.ON będzie miał prawo, w ramach Oferty, do podjęcia decyzji o wystawieniu swoich akcji na sprzedaż na początku 2018 roku. Wówczas nabycie odbyłoby się za taką samą całkowitą cenę za jedną akcję, jak ta zaoferowana wszystkim akcjonariuszom, którzy zdecydują się na wystawienie swoich walorów na sprzedaż.

Ponadto dalej Umowa stanowi, że jeżeli E.ON nie wystawi na sprzedaż swojego udziału w Uniper, Fortum będzie mieć prawo sprzedaży E.ON wszelkich akcji Uniper nabytych w związku z Ofertą. Ponadto otrzyma płatność odszkodowawczą od E.ON w kwocie co najmniej 20 proc. całkowitej wartości kapitału własnego udziału E.ON w Uniper.

Według warunków Oferty akcjonariusze firmy Uniper otrzymają ogółem 22 Euro za akcję. Kwota ta obejmuje wartość przewidywanej dywidendy Uniper w kwocie 0,69 Euro za akcję za rok obrotowy 2017.

Całkowita kwota 22 Euro, podlegająca zapłacie w związku z Ofertą, odpowiada całkowitej wartości kapitału własnego, który wynosi w przybliżeniu 3,76 mld Euro za 46,65 proc. udział firmy E.ON w Uniper. Całkowita wartość 100% akcji Uniper jest wyceniana na 8,05 mld Euro.

Po opublikowaniu dokumentacji ofertowej akcjonariusze Uniper będą mieli możliwość sprzedaży swoich akcji na korzystnych warunkach. Wycena na tym poziomie oznacza premię w wysokości 36 proc. (obliczoną na podstawie ceny skorygowanej o dywidendę, 0,55 Euro przed dniem ustalenia dywidendy) w stosunku do ceny z końca maja, czyli z okresu poprzedzającego intensywne spekulacje na rynku dotyczące potencjalnej transakcji oraz premię w wysokości 120 proc. w stosunku do początkowej wartości handlowej akcji po wydzieleniu w wysokości 10 Euro.

„Skoncentrowaliśmy się na nabyciu pakietu akcji posiadanego przez E.ON, chociaż jesteśmy głęboko przekonani, że nasza oferta będzie atrakcyjna również dla innych akcjonariuszy firmy Uniper” powiedział Pekka Lundmark.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px