Log In

Ministrowie energii o polityce klimatycznej ze stroną związkową

– Udział OZE w produkcji energii elektrycznej będzie rósł, ale to paliwa stałe – węgiel kamienny i brunatny, jeszcze przez wiele lat, pozostaną głównym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski i  podstawą bilansu energetycznego państwa – mówił w Katowicach 6 października 2017 r. minister energii Krzysztof Tchórzewski, gdzie wspólnie z sekretarzem stanu w ME Grzegorzem Tobiszowskim spotkał się z liderami górniczych związków zawodowych. Podczas rozmów przedstawił założenia polityki klimatycznej Polski w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Omówiona została również bieżąca sytuacja w sektorze węgla kamiennego.

Obecnie w Polsce około 75% zainstalowanej mocy oparta jest na węglu. Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązała się do redukcji emisji CO2. To zobowiązanie wypełnia. Wzrasta udział OZE w produkcji energii – z prawie 14% w 2015 roku do planowanego na 2031 rok poziomu 20%. W dalszej perspektywie przewidywana jest także energetyka jądrowa. Priorytetem jest jednak modernizacja i zwiększanie efektywności istniejących bloków energetycznych zasilanych paliwami stałymi.

– Według założeń naszej polityki klimatycznej w 2050 roku połowę energii elektrycznej w Polsce będziemy produkować z węgla. Nasze elektrownie muszą zmierzyć się z restrykcyjnymi wymogami środowiskowymi Unii Europejskiej. Najstarsze bloki będą wycofywane. Ich miejsce zajmą obecnie budowane nowoczesne wysokowydajne, ekologiczne, bloki energetyczne zasilane węglem – tłumaczył wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

Wśród założeń polityki klimatycznej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej znajdują się również dywersyfikacja kierunków dostaw gazu ziemnego, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz pomoc regionom, w których kończona będzie eksploatacja złóż.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px