Log In

49. posiedzenie Sejmu – podsumowanie

49. posiedzenie Sejmu za nami. Ostatniego dnia posłowie zajmowali się m.in. prezydenckimi propozycjami ułatwień w korzystaniu z pomocy przez frankowiczów. Ponadto podczas czterodniowych obrad Sejm pracował nad projektem budżetu na 2018 r. oraz uchwalił kilka ustaw w tym przyznającą emerytom i rencistom górniczym świadczenie rekompensacyjne w kwocie 10 000 zł z tytułu utraconych praw do deputatów węglowych. Kolejne, 50. posiedzenie Sejmu zaplanowano na 25-27 października.

Ostatniego dnia obrad Sejm rozpatrzył w I czytaniu przedstawiony przez Prezydenta projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druk nr 1863). Zaproponowane zmiany przewidują m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie, zwiększenie możliwego comiesięcznego wsparcia do 2 tys. zł, wydłużenie okresu wsparcia. Ponadto banki, które zdecydują się „przewalutować” kredyty będą mogły liczyć na zwrot różnic bilansowych. Projekt uzasadnił zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Prezydenckimi propozycjami zajmie się teraz Komisja Finansów Publicznych.

Ponadto w łącznej dyskusji posłowie zajęli się przedstawionymi przez Prezesa Rady Ministrów Informacjami o realizacji w latach 2015 i 2016 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Z raportów wynika m.in., że w ubiegłym roku w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej nastąpiły istotne zmiany wprowadzone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program Rodzina 500+). Dokumenty przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk. Z kolei sprawozdania komisji zaprezentowała poseł Anna Krupka. Sejm przyjął dokumenty.

Szczegółowe komunikaty dotyczące poszczególnych dni obrad 49. posiedzenia Sejmu są dostępne na stronie internetowej: pierwszy, drugi i trzeci dzień.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px