Log In

Architektura transformacyjna rynku energii elektrycznej

Technologie szokowo wyprzedziły przestarzałe koncepcje rynku energii elektrycznej. I właśnie ta luka stała się strukturalną przyczyną przełomu w energetyce, który ma taki a nie inny charakter. Ten charakter, to pojawienie się pretendentów łącznie z innowacjami przełomowymi. A dalej, innowacje masowe w energetyce prosumenckiej: na mono rynku energii elektrycznej OZE (po stronie podażowej) oraz na rynku energii użytecznej (po stronie popytowej).

I tak jak w wypadku przebudowy struktury bilansu energetycznego łatwiejsze jest zbudowanie nowego niż zrestrukturyzowanie starego tak i na rynku energii elektrycznej łatwiejsze jest stworzenie szybkiego rynku w środowisku kosztów unikniętych i kosztów krańcowych (krótkotrwałych i długotrwałych/inwestycyjnych) niż zrestrukturyzowanie interesów, których nośnikiem jest opłata systemowo-sieciowa.

To oznacza, że zamiana zasady TPA na net metering oraz rozproszone operatorstwo (selfdispatching) w osłonach kontrolnych OK1 do OK4 znajdują się w centrum transformacji rynku energii elektrycznej.

Architektura transformacyjna rynku energii elektrycznej

Jan Popczyk, (profesor od 1987 r.) był głównym autorem koncepcji reformy rynkowej elektroenergetyki, po zmianach ustrojowych w 1989 r. Tworzył i był pierwszym prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w okresie do 1995 r., w którym nastąpiło połączenie polskiego systemu elektroenergetycznego z systemami Europy Zachodniej. Od 20 lat pracuje nad podstawami transformacji energetyki. Angażuje się w tworzenie startupów w tym obszarze. Stworzył i prowadzi od 2006 r. Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Stworzył i rozwija od 2013 r. elektroniczną Bibliotekę Źródłową Energetyki Prosumenckiej.

 

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px