Log In

Na węgiel czy na OZE?

– Nie mam łatwego zadania. Jeżeli chodzi o elektromobilność, to ja należę tych co są bardzo poobijani. Tematem tym zacząłem zajmować się w 2009 z okazji ukazania się Dyrektywy 2009/28. Dyrektywa ta ustanawiała trzy cele dla energetyki. Tam samochód elektryczny odgrywał centralną rolę. Myśmy o tym zapomnieli. Ja się tym przejąłem i na tej dyrektywie budowałem miks energetyczny dla Polski do roku 2020, 2030 i 2050. Nic z tego dotychczas nie wyszło. – stwierdził prof. Jan Popczyk na początku swoje wypowiedzi podczas II Kongresu producentów pojazdów elektrycznych i infrastruktury energetycznej do ich ładowania.

Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia profesora Jana Popczyka.

video

Prezentacja profesora Jana Popczyka, którą przedstawił podczas II Kongresu.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px