Log In

PSE: Nakłady na rozwój sieci energetycznej w latach 2018-2027 wyniosą 12,4 mld zł

Nakłady na rozwój sieci energetycznej w latach 2018-2027 wyniosą 12,4 mld zł – podało PSE w Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018 – 2027.
„Suma planowanych nakładów w latach 2018 – 2027 wynosi 12.384,4 mln zł w cenach stałych 2017 r.” – napisano.

W strukturze nakładów główną grupę stanowią nakłady na budowę, rozbudowę i modernizację obiektów sieci przesyłowej – ok. 95 proc. całkowitych nakładów dla okresu 2018 – 2027.

PSE podało, że realizacja zamierzeń rozwojowych ujętych w planie wraz z przewidywanym rozwojem sektora wytwórczego w sposób istotny zmieni strukturę sieci i rozkład mocy w KSE.

W roku 2027 w stosunku do roku 2017 nastąpi: przyrost długości torów linii 400 kV o 3 861 km oraz redukcja długości torów linii 220 kV o 1 455 km (likwidacje 1531 km, budowa nowych 76 km). PSE zakłada zwiększenie zdolności transformacji pomiędzy poszczególnymi poziomami napięć: 400/220 kV – przyrost o 2 000 MVA; 400/110 kV – przyrost o 7 920 MVA (likwidacje 330 MVA, nowe 8 250 MVA); 220/110 kV – przyrost o 7 335 MVA (likwidacje 3 270 MVA, nowe 10 605 MVA).

PAP
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px