Log In

Gaz-System: Podpisanie Umów Przesyłowych finalizuje procedurę Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe

Uzyskanie pozytywnego wyniku testu ekonomicznego wraz ze spełnieniem pozostałych warunków wynikających z Regulaminu Open Season 2017 pozwoliły operatorom systemów przesyłowych, tj. Gaz-System oraz Energinet na zawarcie Umów Przesyłowych z uczestnikami rynku, którym przydzielona została przepustowość projektu Baltic Pipe.
Mając powyższe na uwadze, w styczniu 2018 roku zawarte zostały właściwe Umowy Przesyłowe w ramach Open Season 2017. PGNiG poinformował dziś o podpisaniu takiej umowy z duńskim Energinet. W ubiegłym tygodniu PGNiG zawarł analogiczną umowę na przesył z Gaz-Systemem.

Łącznie przydzielona przepustowość wynosi:

  • Punkt Wejścia Morze Północne (NO->DK): 10,600 MWh/h
  • Punkt Wejścia Baltic Pipe (DK->PL) i Punkt Wyjścia Baltic Pipe (DK->PL): 10,600 MWh/h
  • Punkt Wejścia Baltic Pipe (PL->DK) i Punkt Wyjścia Baltic Pipe (PL->DK): 0 MWh/h

Gaz-System podkreśla, że 10 proc. planowanej przepustowości technicznej zostało zarezerwowane dla produktów krótkoterminowych.

Pozostała techniczna przepustowość dla wyżej wymienionych punktów będzie oferowana w ramach zwykłych aukcji prowadzonych przez Energinet oraz Gaz-System zgodnie z rozporządzeniem NC CAM – poinformował Gaz-System.

Zgodnie z opublikowanymi w ramach Procedury Open Season 2017 projektami dokumentów, Umowy Przesyłowe dla OS 2017 definiują warunki świadczenia usług przesyłu gazu i obowiązują od momentu złożenia podpisu przez wszystkie strony. Umowy pozostaną wiążące aż do ostatniego dnia realizacji usługi przesyłu gazu, tzn. przez okres 15 lat gazowych od momentu uruchomienia przesyłu gazu poprzez projekt Baltic Pipe.

Obecnie obaj operatorzy kontynuują wszystkie działania projektowe mające na celu umożliwienie pierwszych dostaw gazu od października 2022 roku, pod warunkiem, że w 2018 roku podjęta zostanie pozytywna decyzja o realizacji inwestycji. Ostateczna decyzja inwestycyjna, zależy m.in. od spełnienia warunków zawieszających określonych w Umowach Przesyłowych w ramach OS 2017 – napisano w komunikacie Gaz-Systemu.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px