Log In

PE przyjął rezolucję w sprawie promowania innowacji w zakresie czystej energii

Parlament Europejski przyjął we wtorek opracowaną przez Komisję Energii (ITRE) rezolucję, której celem jest promowania innowacji w zakresie czystej energii.

W ocenie inicjatorów głosownia potrzebne są systemowe programy edukacji i zaangażowania, aby pomóc obywatelom Europy zmienić nastawienie oraz zrozumieć, w jaki sposób mogą oni wprowadzać innowacje i wykorzystywać narzędzia cyfrowe do produkcji, konsumpcji i zachowania bardziej zrównoważonej i czystszej energii,. Według nich konieczne jest obniżenie bariery wejścia na rynek, aby ułatwić obywatelom uczestniczenie w nim, a także zapewnić otwartość, przejrzystość i uczciwą konkurencję.

„Energia jest krwiobiegiem współczesnej gospodarki. UE musi koniecznie stać się prawdziwym światowym liderem w dziedzinie innowacji energetycznych. Musimy uprościć unijne programy i fundusze, aby naukowcy i inwestorzy mogli je skuteczniej wykorzystywać. Aby lepiej skoordynować wydatki krajowe w zakresie infrastruktury, badań i funduszy strukturalnych, potrzebujemy więcej wydatków krajowych; musimy też przyjąć podejście neutralne pod względem technologicznym – powiedział sprawozdawca inicjatywy PE Jerzy Buzek.

Kolejny budżet na badania i rozwój powinien wzrosnąć o co najmniej 120 mld euro, stwierdzili posłowie, zwiększając o co najmniej 50 proc. środki na finansowanie niskoemisyjnych projektów energetycznych oraz wspierając inicjatywy angażujące miasta i władze lokalne. Posłowie podkreślili też, że zamówienia publiczne mogą być siłą napędową innowacji oraz zachętą do bardziej zrównoważonego wzrostu. Dodali, że zarówno pożyczki, jak i dotacje powinny być w równym stopniu dostępne dla inwestorów. Inwestorom należy również ułatwić sprawdzenie, jaki rodzaj finansowania jest dostępny i jak je uzyskać, jeśli chcą inwestować w projekty energetyczne.

Jednocześnie europarlamentarzyści uznali, że UE powinna zbadać różne sposoby udzielania pomocy krajom rozwijającym się i gospodarkom wschodzącym w ich przemianach energetycznych oraz opracować Unijną strategię eksportową na rzecz zrównoważonych, czystych technologii i rozwiązań w zakresie czystej energii, jednocześnie ułatwiając i zwiększając dostępność procedur rejestracji patentów na szczeblu europejskim i krajowym.

Rezolucja została przyjęta 559 głosami za przy 63 głosach przeciw i 43 wstrzymujących się.Ma być ona odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na przygotowany przez Komisję Europejską komunikat o „Przyspieszaniu innowacyjności w dziedzinie czystej energii”, który jest częścią pakietu poświęconego czystej energii, zapoczątkowanego w listopadzie 2016 roku, niezbędnego dla wprowadzenia Unii Energetycznej, kluczowego priorytetu Komisji Junckera.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px