Log In

W grudniu 2017 r. 6,6 tys. zmian sprzedawcy energii elektrycznej

W grudniu ubiegłego roku odnotowani ponad 6,6 tys. zmian sprzedawcy energii elektrycznej, to nieco mniej niż listopadzie 2017 roku, ale zdecydowanie więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki.
W grudniu 2017 r. zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dokonało 6,069 tys. gospodarstw domowych, wobec 6,322 tys. w listopadzie i 4,949 tys. zmian w grudniu 2016 roku. Wśród odbiorców z grupy przemysłowych i instytucjonalnych w grudniu ubiegłego roku odnotowano 544 zamiany, podczas gdy w listopadzie takich zmian było 631, a w grudniu 2016 r. tylko 49.

W całym ubiegłym roku odnotowano 98,610 tys. zmian, to więcej niż w roku 2016, kiedy to zmian sprzedawcy było 86,542 tys. W grupie odbiorców indywidualnych w 2017 roku miało miejsce 84,237 zmian sprzedawców (71,279 tys. w 2016 r.).

Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy

Jak podało URE liczba odbiorców z grupy taryfowej A, B, C, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej, według stanu na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 188,231 tys., a wśród gospodarstwach domowych było 546,867 tys. takich odbiorców.

W grudniu ubiegłego roku operatorzy systemów dystrybucyjnych dostarczyli odbiorcom, którzy skorzystali z prawa zmiany sprzedawcy prawie 5,998 TWh energii elektrycznej. Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika, że w grudniu 2017 krajowe zużycie energii elektryczne wyniosło 14,910 TWh. Narastająco od początku 2017 roku do odbiorców TPA trafiło 71,573 TWh energii, w tym okresie krajowe zużycie było na poziomie 168,139 TWh. Rok wcześniej odbiorcy TPA zużyli 67,332 TWh energii elektrycznej, wobec krajowego zużycia na poziomie 164,625 TWh

Warsaw

Banner 468 x 60 px