Log In

PGE Energia Ciepła, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gmina Kosakowo partnerami rzecz zrównoważonego rozwoju

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy PGE, największy w Polsce producent ciepła oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, zawarły z władzami pomorskiej Gminy Kosakowo Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Priorytetem Partnerów niniejszego Porozumienia jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Kosakowo, poprzez zagwarantowanie korzystania z ekologicznego i konkurencyjnego cenowo ciepła sieciowego produkowanego przez gdyńską elektrociepłownię PGE EC, a dostarczanego przez OPEC. Zadeklarowano wspólne działania na rzecz likwidacji niskiej emisji, wspieranie ekologii i efektywności energetycznej – zgodnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Partnerzy Porozumienia uznają, że wyznacznikiem efektywności energetycznej jest przede wszystkim niższa emisja zanieczyszczeń. Produkcja ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji i dostarczanie go mieszkańcom systemem scentralizowanym jest optymalnym rozwiązaniem.

„Myślę, że jest to dobry krok w kierunku stworzenia możliwości podłączenia się zarówno obiektów mieszkalnych jak i przemysłowych do sieci ciepłowniczej południowych rejonów gminy tj. ulicy Płk. Dąbka, ul. Kościuszki i nowo wybudowanej ul. Derdowskiego. Docelowo prawdopodobnie obejmie to obszar powyżej 100 ha. Tereny te mają już opracowane lub są w trakcie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podpisując porozumienie chcemy promować politykę ochrony środowiska czyli korzystania z ekologicznie czystych źródeł energii, ograniczając w ten sposób zjawisko smogu.” – powiedział Jerzy Włudzik, wójt Gminy Kosakowo.

„Zawarte dzisiaj Porozumienie jest przykładem realizacji Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, poprzez którą PGE chce być liderem zmian środowiskowych w sektorze. Razem z Partnerami Porozumienia będziemy mogli zapewnić nie tylko bezpieczeństwo energetyczne na lokalnym poziomie, ale także w optymalny sposób wspierać walkę o jak najwyższą jakość powietrza. To już piąte takie Porozumienie podpisane przez naszą spółkę – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

„Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to firma, która narodziła się na Pomorzu. Od 57 lat rozwijamy się w harmonii z najbliższym otoczeniem i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Podpisane porozumienie stanowi kontynuację naszej strategii zrównoważonego rozwoju i daje realną możliwość mieszkańcom Gminy Kosakowo, aby mogli korzystać z nowoczesnego i bezpiecznego ciepła. Jako przedsiębiorstwo komunalne i lokalne, mamy codzienny, bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców naszego regionu.” – dodał Janusz Różalski, prezes zarządu OPEC.
„Podpisanie Porozumienia z Gminą Kosakowo i OPEC to dla nas kolejny ważny krok we współpracy z samorządami. W 2014 r. zawarliśmy podobne trójstronne Partnerstwo z Miastem Gdynia, dzięki czemu dzisiaj lepiej rozumiemy potrzeby samorządów i lokalnych społeczności. Przez ten czas nabraliśmy doświadczenia i dzisiaj, podpisując Porozumienie z Gminą Kosakowo, wpisujemy się w realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE.”- dodała Elżbieta Kowalewska, dyrektor generalny Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px