Log In

Rafako zbuduje elektrownię w Indonezji

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z indonezyjską firmą PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) umowę kredytową watości 80,8 mln euro na wybudowanie w Indonezji na wyspie Lombok dwóch bloków energetycznych o mocy 50 MW przez Rafako.

Finansowanie przedsięwzięcia zostało zabezpieczone polisą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych gwarantującą należyte wykonanie zadania, w ramach programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu. Udział Rafako w inwestycji wartej ok. 850 mln zł wynosi 35 proc.

Okres realizacji projektu przewidziano na trzy lata dla bloku I oraz 39 miesięcy dla bloku II.

– Dzięki sprawnemu działaniu BGK i KUKE, nasz pierwszy duży kontrakt w Indonezji stał się faktem. Niebagatelne znaczenie miało to, że w ramach ostatnio przeprowadzonej emisji akcji, naszym drugim co do wielkości akcjonariuszem został podmiot właśnie z Grupy PFR. Dzięki zawartej umowie finansowania inwestycji, projekt ten jest dla Rafako całkowicie bezpieczny jeśli chodzi o ryzyka finansowe. Z Indonezją wiążemy spore nadzieje, gdyż kraj ten jest obecnie w fazie wykonywania założeń planu, którego celem jest wybudowanie nowych mocy o łącznej wartości 35 tys. MW. Chcemy tam realizować głównie mniejsze bloki energetyczne na poszczególnych wyspach, o mocy 50-100 MW. Obecnie przygotowujemy się do złożenia ofert w trzech kolejnych postępowaniach przetargowych – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes Rafako.

W ramach rządowej strategii odpowiedzialnego rozwoju BGK wspiera ekspansję zagraniczną polskich firm.
– Z naszego wsparcia korzystają inwestorzy i eksporterzy sprzedający towary i usługi do 55 państw na 6 kontynentach. Polski biznes potrzebuje wsparcia finansowego, by skutecznie konkurować na światowych rynkach. Przykładem udanej współpracy banku z biznesem jest kontrakt podpisany przez Rarako w Indonezji, którego elementem jest przygotowany przez BGK i KUKE pakiet finansowania – mówi Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zabezpieczyła finansowanie polisą.
– Cieszymy się, że wielomiesięczne wysiłki Rafako, KUKE oraz BGK zostały zwieńczone sukcesem. Dzięki ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych stron od samego początku projektu Rafako było w stanie zaoferować w odległym zakątku świata nie tylko wysokiej jakości rozwiązanie, ale również pakiet finansowy stanowiący integralna cześć oferty. KUKE zabezpieczyło swoją polisą  finansowanie udzielone przez BGK dla importera, a także udzieliło regwarancji dobrego wykonania kontraktu zawartego przez Rafako – podkreślił Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Doradcą prawnym przygotowującym dokumentację kredytową była kancelaria Clifford Chance.

Raciborska spółka Rafako SA jest wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów (w tym na parametry nadkrytyczne i fluidalnych). Wykonuje też instalacje odsiarczania i odazotowania spalin oraz elektrofiltry. Dostarcza też specjalne kotły do termicznej utylizacji odpadów, spalania biomasy i tzw. odzyskowe. Firma zdobyła uznanie wielu krajach Europy i Azji (m.in. w Chinach, Turcji, Indiach, krajach Półwyspu Bałkańskiego, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Czechach i w Skandynawii).

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px