Log In

W Senacie o poprawie jakości powietrza

Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska, uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu, pt. „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”.

W trakcie panelu przedstawiciele ministerstw wskazywali na przyczyny oraz skutki złej jakości powietrza w Polsce, a także przedstawiali swoje propozycje dotyczące poprawy tego stanu rzeczy.

„Za złą jakość powietrza w Polsce odpowiada przede wszystkim spalanie odpadów i słabej jakości opału w domowych, często przestarzałych piecach” – przypomniał w swoim wystąpieniu wiceminister Sławomir Mazurek.

„Polska konsekwentnie działa na rzecz poprawy jakości powietrza. Wieloletnie zaniedbania w tym obszarze powodują jednak, że te działania wymagają czasu oraz współpracy na poziomie administracji rządowej, samorządów, a także zaangażowania obywateli” – dodał.

Działania ministerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza

Wiceminister Mazurek wskazał także na liczne działania podejmowane do tej pory przez resort środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza.

„Poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczamy pieniądze na przyłączanie gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej. Realizowane są również  programy mające na celu sfinansowanie wymiany pieców starej generacji na te nowoczesne, bardziej przyjazne środowisku” – oznajmił.

Resort środowiska wspiera także termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Ministerstwo Środowiska wdrożyło ponadto rozwiązania legislacyjne na rzecz poprawy jakości powietrza. Szczególnie istotną kwestią jest znowelizowana ustawa – Prawo ochrony środowiska. Dzięki niej władze samorządowe mogą określać rodzaj i jakość paliw oraz pieców dopuszczonych do stosowania na danym obszarze. Na podstawie tych przepisów przyjęto już kilka uchwał „antysmogowych”.

Ponadto, z inicjatywy Ministerstwa Środowiska zostało przyjęte jedno z kluczowych rozporządzeń ws. wymagań jakościowych dla kotłów. Oznacza to, że od lipca 2018 r. w sprzedaży dostępne będą jedynie piece spełniające najwyższe wymagania emisyjne.

Edukacja to podstawa

Resort środowiska prowadzi także kampanie edukacyjne uświadamiające mieszkańców, jakie paliwa można wykorzystywać  do celów grzewczych w gospodarstwach domowych, aby nie szkodzić środowisku. Przekazuje  również informacje nt. możliwości uzyskania dofinansowania na ocieplenie domu czy na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego. Służy temu m.in. kampania STOP SMOG prowadzona przez Instytut Ochrony Środowiska.

„Istotne jest, aby uświadamiać rodziców oraz najmłodszych obywateli, jak ważne jest dbanie o ochronę powietrza w swoim otoczeniu. Skuteczna edukacja to podstawa” – zaznaczył wiceminister Mazurek.

Warsaw

Banner 468 x 60 px