Log In

Przyspieszenie elektryfikacji: Nissan wysuwa się na prowadzenie dzięki innowacyjnemu elektrycznemu ekosystemowi

  • Nissan informuje o nawiązaniu współpracy z dostawcą energii E.ON w zakresie usług związanych z podłączaniem samochodów elektrycznych do sieci elektroenergetycznej oraz projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych
  • W ramach najnowszego partnerskiego projektu Nissan rozwija zintegrowane rozwiązania w zakresie wytwarzania i magazynowania ekologicznie czystej elektryczności
  • Po programie pilotażowym w Danii trwa realizacja planów ekspansji na inne rynki europejskie
  • Planowana jest kontynuacja projektu Nissan Energy Solar oraz współpracy z OKWind

GENEWA (6 marca 2018 r.) — Nissan dostarczył dziś kolejnych dowodów na to, że jego pozycja lidera w elektrycznym ekosystemie daleko wykracza poza sam rynek samochodów, takich jak nowy Nissan LEAF.

Przedstawiciele marki poinformowali o nawiązaniu strategicznego partnerstwa z czołową firmą energetyczną E.ON, który współpracuje już z Nissanem w Danii. W ramach nowej inicjatywy Nissan i E.ON będą badać możliwości podejmowania pilotażowych działań oraz wprowadzania komercyjnych ofert w zakresie usług związanych z podłączaniem samochodów elektrycznych do sieci elektroenergetycznej, rozwiązań do wytwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, a także integracji elektrycznych Nissanów eksploatowanych przez klientów z siecią elektroenergetyczną.

Kontynuując wsparcie na rzecz przyspieszenia elektryfikacji, w najbliższej przyszłości obie firmy zamierzają rozszerzyć program na inne kraje europejskie.

Projekt — jeden z kilku, w których Nissan współpracuje z najbardziej innowacyjnymi europejskimi firmami z sektora energetycznego — jest elementem realizacji złożonej przez Nissana obietnicy zbudowania kompleksowego elektrycznego ekosystemu dla użytkowników indywidualnych i firm.

Podstawą projektu jest przyjęty przez firmę Nissan cel stworzenia bardziej zintegrowanego społeczeństwa, w którym biura, szkoły, domy, drogi i pojazdy byłyby ze sobą w pełni połączone. Całość byłaby zasilana czystą energią wytwarzaną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Aby osiągnąć ten cel, Nissan wykorzystuje koncepcję Vehicle-to-Grid (V2G), czyli technologię umożliwiającą włączenie pojazdów do systemu elektroenergetycznego. Kluczowym elementem jest w tym przypadku inteligentna integracja — jeden z trzech filarów wizji Nissan Intelligent Mobility.

Paul Willcox, prezes Nissan Europe, powiedział: „Realizujemy misję przełamywania wszelkich barier zniechęcających do posiadania samochodu elektrycznego. Fascynujące partnerstwo z E.ON jest kolejnym etapem na tej drodze. Chcemy, aby Nissan był uznawany za niezastąpionego partnera motoryzacyjnego w usługach dotyczących energii, a naszą ostateczną ambicją jest zapewnienie dostępu do bezpłatnej elektryczności wszystkim użytkownikom samochodów elektrycznych naszej marki”.

Dr Karsten Wildberger, dyrektor ds. operacyjnych E.ON, powiedział: „Partnerstwo pomiędzy Nissanem i E.ON opiera się na wspólnym duchu oferowania klientom jeszcze większego komfortu i wyższego poziomu obsługi. Dzięki ambitnym inicjatywom przyspieszamy również rozwój elektrycznej mobilności jutra”.

Współpraca partnerska z E.ON dotyczy infrastruktury V2G oraz opracowanej przez Nissana zaawansowanej technologii dwukierunkowego ładowania. Pozwoli ona klientom nie tylko na pobieranie energii z sieci elektroenergetycznej do zasilania samochodów elektrycznych, ale także na odsprzedaż nadwyżek energii z powrotem do sieci. Oznacza to, że klient może de facto bezpłatnie ładować swoje samochody elektryczne.

Nissan opracował szereg innowacyjnych projektów dotyczących zaawansowanych rozwiązań energetycznych. Jednym z nich jest program Nissan Energy Solar uruchomiony w styczniu w Wielkiej Brytanii.

Tradycyjnie energia słoneczna jest wykorzystywana do zasilania domowych sprzętów w dzień, ale bez możliwości magazynowania energii. Gospodarstwa domowe przystępujące do programu Nissan Energy Solar mogą gromadzić i magazynować energię z paneli słonecznych, a następnie wykorzystywać ją w nocy do ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych marki Nissan. Klienci otrzymują zatem tanią energię pochodzącą wyłącznie z odnawialnego źródła.

We Francji Nissan oraz jego nowy partner z sektora energetycznego, firma OKWind, uruchamiają nowe rozwiązanie do magazynowania energii dla przedsiębiorstw, dostosowane specjalnie do warunków eksploatacji w regionach wiejskich. Obecnie system paneli słonecznych OKWind pozwala zmniejszyć koszty elektryczności o 40%, aczkolwiek w połączeniu z nowym rozwiązaniem do magazynowania energii system ten umożliwi rolnikom korzystanie z ekologicznej energii oraz zapewni im samowystarczalność na poziomie nawet 75% ich zapotrzebowania. Rozwiązanie to będzie udostępniane szerzej we Francji oraz na innych rynkach.

W Wielkiej Brytanii Nissan wspiera dwa wielkoskalowe projekty V2G skierowane do odbiorców indywidualnych i flotowych. Są one współfinansowane przez Urząd ds. Pojazdów Niskoemisyjnych (OLEV) oraz Departament Energii dla Przedsiębiorstw i Strategii Przemysłowej (BEIS), we współpracy z Innovate UK.

W ramach projektu służącego budowie bardziej przyjaznej dla środowiska i wydajniejszej krajowej sieci energetycznej zainstalowanych zostanie 2000 modułów V2G.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px