Log In

Enea Operator rozwija technologie Prac Pod Napięciem i dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem

Kluczowym celem Enei Operator jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do wszystkich Odbiorców.  Skrócenie przerw w dostawach energii do Klientów możliwe jest, między innymi, dzięki wykorzystywaniu technologii Prac Pod Napięciem (PPN), która umożliwia prowadzenie prac na sieci przy włączonym napięciu, czyli z zachowaniem dostaw energii do Odbiorców.

Specyfika pracy sieci wymaga regularnego przeprowadzania prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych, a także inwestycyjnych. Wykonywane są po to, aby utrzymać sieć w jak najlepszym stanie oraz stale ją rozwijać i unowocześniać poprzez stosowanie najnowszych standardów technicznych.

Enea Operator prowadzi prace w technologii PPN od ponad 10 lat. W 2017 roku wykonała niemal 75% wszystkich planowych prac przy urządzeniach elektroenergetycznych na niskim jak i średnim napięciu, nie wyłączając przy tym dostaw energii do Klientów. Na przestrzeni siedmiu lat liczba wykonywanych prac w tej technologii wzrosła o 73%. Co więcej, w dwóch ostatnich latach, prawie 90% wykonanych prac w sieci niskiego napięcia, to prace pod napięciem. Ponadto od roku 2016 wykonywane i rozwijane są prace w technologii PPN na liniach napowietrznych średnich napięć.

– Zespół instruktorów z Biura Prac Pod Napięciem ma duże doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie, a także wiedzę merytoryczną w zakresie prowadzonych zajęć praktycznych oraz teoretycznych.  Dzięki temu możliwe stało się  świadczenie usług dydaktycznych w zakresie szkoleń PPN dla firm zewnętrznych – powiedział Grzegorz Geruzel, kierownik Biura Prac Pod Napięciem Enei Operator.

Enea Operator posiada nowoczesny poligon szkoleniowy znajdujący się pod zadaszeniem, dzięki czemu zajęcia praktyczne mogą być wykonywane nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Instruktorzy prowadzą szkolenia na liniach niskiego napięcia oraz przy urządzeniach elektroenergetycznych średniego napięcia.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px