Log In

Sejmik przeciwny połączeniu Orlenu i Lotosu

Sejmik woj. pomorskiego apeluje o wstrzymanie prac zmierzających do konsolidacji rynku paliw płynnych w Polsce. Przejęcie kontroli nad Lotosem przez Orlen będzie miało poważne negatywne znaczenie dla gospodarki Pomorza – argumentuje PO. Zdaniem PiS to polityczna hucpa i histeria.

PKN Orlen w komunikacie pod koniec lutego poinformował, że spółka i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia przez PKN Orlen kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos w drodze nabycia bezpośrednio lub pośrednio minimum 53 proc. akcji Lotosu.

Sejmik województwa pomorskiego w stanowisku przyjętym podczas środowej, 21 marca, sesji podkreślił, że „widzi liczne zagrożenia dla rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego i mieszkańców Pomorza, jak również dla wszystkich mieszkańców Polski, związane z ewentualnym połączeniem Grupy Lotos i Grupy Orlen”. Stanowisko ma być przekazane premierowi i ministrom właściwym do spraw energii i rozwoju gospodarki oraz pomorskim parlamentarzystom. Za jego przyjęciem głosowało 21 radnych PO i PSL, przeciw dziewięciu radnych PiS.

– Klub PiS uważa, że takie stanowisko jest przedwczesne a ew. połączenie spółek nie będzie niosło złych skutków dla pomorskiego – powiedział dziennikarzom radny PiS, Jarosław Bierecki.

Zaznaczył, że „może się okazać, że konsolidacja wpłynie pozytywnie na rozwój miejsc pracy i dochodów województwa”.

– Stanowisko jest histeryczne a nie merytoryczne, to jest hucpa polityczna – mówili radni PiS.

Podobne stanowisko radni sejmiku pomorskiego przyjęli też w październiku 2017 roku. Wówczas radni PiS poparli projekt apelu PO o niełączenie Lotosu i Orlenu. Bierecki pytany o powód zmiany stanowiska radnych powiedział, że „jeżeli następuje kapitałowe przejęcie to siedziba Lotosu pozostaje w Gdańsku”.

– To dla nas nic nie zmienia a daje większe możliwości firmie – ocenił.

Przewodniczący klubu PO (przygotował projekt stanowiska) Jacek Bendykowski uważa, że w konsolidacji sektora paliwowego „mamy do czynienia z działaniem czysto politycznym”.

– Niezależnie od tego, jaki byłby scenariusz konsolidacji, czy fuzji pełnej obu spółek czy ten, który znamy dzisiaj, który wydaje nam się patologiczny i nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego nawet dla tych spółek, to odbyłoby się to ze szkodą nie tylko dla Lotosu i Pomorza, ale też dla całego kraju – tłumaczył.

Ocenił, że „to uderzy we wszystkich klientów obu firm, które przestaną ze sobą konkurować”.

– Kwestionujecie wszystkie działania rządu a my wierzymy, że są to działania przemyślane i jeżeli dojdzie do połączenia, to nie odbije się to niekorzystnie na segmencie a w dłuższej perspektywie przyniesie wymierną korzyść, tak jak wszystkie działania rządu – argumentowała radna PiS, Danuta Sikora.

Marszałek województwa Mieczysław Struk w swoim wystąpieniu zaznaczył, że radni popierający konsolidację spółek nie bronią interesów Pomorza.

– Będziemy wymieniać nazwiska parlamentarzystów, radnych, którzy byli za połączeniem Lotosu i Orlenu () my i następne pokolenia będziemy o tym pamiętać – mówił.

Jako zagrożenia radni wymienili m.in. uszczuplenie budżetu województwa. W 2017 r. do budżetu z tytułu CIT wpłynęło 39 mln zł, co stanowiło ok. 9 proc. dochodów własnych Pomorskiego. Radni obawiają się też zmniejszenia liczby miejsc pracy na Pomorzu. Rok temu Lotos zatrudniał w regionie ponad 1,3 tys. osób.

Radni uważają, że przeniesienie siedziby Lotosu „odbije się negatywnie na powiązaniach gospodarczych z setkami regionalnych firm kooperujących ze spółką”. Oceniają, że wpłynie to też na obniżenie jakości życia społecznego i kulturalnego w regionie.

„Grupa LOTOS jest sponsorem wielu wydarzeń sportowych, kulturalnych, ekologicznych i społecznych, a także wspiera działalność instytucji kultury i sztuki w województwie pomorskim” – tłumaczą. W 2016 roku zrealizowane zostały 23 projekty sponsoringu kultury i sztuki, m.in. Festiwal Szekspirowski, Festiwal Polskiego Radia i Telewizji „Dwa Teatry”, i Festiwal Actus Humanus 2016.

Wcześniej do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o „wycofanie się z pomysłu nieprzemyślanego i złego w skutkach przejęcia” Grupy Lotos przez PKN Orlen wystąpili prezydent Gdańska i marszałek województwa. Także radni Gdańska w specjalnej uchwale wyrazili „zdecydowany sprzeciw” wobec planów dot. przejęcia Lotosu przez Orlen.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

 

Warsaw

Banner 468 x 60 px