Banner Top
Log In

Bociany już w Polsce! Energa przygotowała dla nich bezpieczne lokum

Kolejne ponad 400 nowych i wyremontowanych  platform zabezpiecza bocianie gniazda na terenie północnej oraz centralnej Polski po pracach podjętych w 2017 roku. Liczba ptasich podestów, znajdujących się na należących do Energi słupach wynosi już około 11 tysięcy. Od przeszło 20 lat pracownicy Energi Operator nie tylko montują nowe konstrukcje tego typu, lecz także zajmują się konserwacją tych już istniejących. Szacuje się, że może zamieszkiwać na nich jedna czwarta populacji polskich bocianów. Ich miłośnicy oraz ornitolodzy wypatrzyli już pierwsze ptaki, które powróciły tej wiosny z Afryki.

W Polsce żyje około 40 tysięcy bocianich par. Najchętniej osiedlają się w pobliżu podmokłych łąk i pastwisk, które zapewniają im pożywienie. Liczba nowych gniazd założonych przez ptaki na słupach energetycznych rośnie z roku na rok. Energetycy starają się zabezpieczyć jak najwięcej z nich. Grupa Energa swoje działania konsultuje ze specjalistami z Fundacji Przyrodniczej „pro Natura”, z którymi współpracuje przy ogólnopolskim programie ochrony bocianów – Bociany.pl.

– W ostatnich dziesięcioleciach bociany zmieniły swoje preferencje związane z wyborem miejsca pod budowę gniazda. Zmiana pokryć dachowych, wycinanie starych drzew oraz inne podejmowane przez człowieka działania sprawiły, że coraz częściej wybierają one na swoje „domostwa” słupy energetyczne. Zlokalizowanie gniazda na linii energetycznej niesie za sobą niebezpieczeństwo porażenia prądem zarówno dla dorosłych, jak i młodych ptaków. Zainstalowanie podestu wynosi gniazdo ku górze, zabezpieczając tym samym jego mieszkańców przed kontaktem z linią energetyczną. – mówi Magdalena Berezowska-Niedźwiedź z Fundacji Przyrodniczej Pro Natura.

„Przeprowadzka” na nową platformę jest, zdaniem przyrodników, uzasadniona tylko wtedy, gdy bocianie gniazdo miało już lokatorów, którzy posiadali potomstwo. Zdarza się bowiem, że niedojrzałe bociany ćwicząc budowę siedliska, tworzą niedoskonałe konstrukcje, których potem nie użytkują. Nie ma sensu ich odbudowa i zwabianie ptaków na energetyczne linie.  Montażu i przeniesienia ptasich domostw dokonuje się więc na już zamieszkałych „na dobre” słupach, w okresie od października do marca, kiedy bociany przebywają „za granicą”. Sygnały o tym, gdzie należy wykonać platformy, przekazują przeważnie sołtysi, mieszkańcy i urzędnicy gminni z danych miejscowości oraz służby energetyczne prowadzące oględziny linii napowietrznych. W tym roku aura nie sprzyjała prowadzeniu tego typu prac. Dlatego, żeby zdążyć przed przylotem bocianów, na przełomie lutego i marca dokonywano jeszcze ostatnich instalacji. Tak było, na przykład we wsi Drużyny koło Brodnicy, gdzie platformę zamontowano na słupie znajdującym się nieopodal zabudowań gospodarskich. Wraz z nadejściem wiosny i powrotem ptaków z Afryki oraz innych miejsc zimowania, zaczyna się okres lęgowy. Wszelkie działania w sąsiedztwie gniazd są wtedy zabronione.

– Każdy z nas może zgłosić przypadek nowo zbudowanego na drutach gniazda czy słupa z nieizolowanymi elementami, stwarzającego zagrożenie dla okolicznych bocianów. Zgłoszenia dokonać można za pomocą bezpłatnej infolinii BOCIAN pod nr. 0 801-26-24-26 lub bezpośrednio w siedzibie rejonu energetycznego, pod który podlega dany teren. Przed jego dokonaniem warto wykonać dokumentację fotograficzną. – mówi Magdalena Berezowska-Niedźwiedź z Fundacji Przyrodniczej Pro Natura.

 W większości wypadków pracownikom Energi udaje się przenieść lub zrekonstruować bocianie legowisko w całości. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, zostawia się warstwę starego budulca, by boćki poczuły znajomy zapach. Z odbudową domostwa ptaki radzą sobie bardzo sprawnie. Znaleziony przez bociany surowiec na gniazdo nie zawsze jest dla nich bezpieczny. Szczególnie groźny, zwłaszcza dla piskląt, jest sznurek, w który zwierzęta mogą się zaplątać. Dlatego energetycy usuwają go lub tną na krótsze, bezpieczne kawałki.

Pomosty ustawione przez Energę

Energa, dzięki swojemu położeniu terytorialnemu, stoi bocianami.

  • Najwięcej pomostów dla ptaków usytuowanych jest w rejonie olsztyńskim spółki Energa Operator, gdzie znajduje się ich ponad 5300.
  • W okolicach Płocka i Koszalina liczba platform jest porównywalna i wynosi około 1600.
  • Na obszarze toruńskim na zasiedlenie czeka ponad 1000 stanowisk.
  • W okolicach Kalisza znajduje się ponad 800 platform, a w okolicach Gdańska – ponad 600.

Bocianie Pogotowie

We współpracy z przyrodnikami z Fundacji Pro Natura, Grupa Energa powołała bezpłatną bocianią infolinię. Pod numerem telefonu: 0 801-26-24-26 dokonywać można zgłoszeń nie tylko dotyczących nowych  oraz wymagających remontu starych gniazd. Przyjmowane są  również te dotyczące chorych lub niesprawnych bocianów, które potrzebują pomocy. W ciągu pięciu lat istnienia na infolinię dokonano blisko siedmiu tysięcy zgłoszeń.

Grupa Energa kompleksowo chroni bociana białego

Od ponad 20 lat spółka Energa-Operator montuje specjalne platformy, które zabezpieczają linie niskiego i średniego napięcia oraz pomagają chronić bocianie życie. Na ponad  11 tysiącach platform umieszczanych i remontowanych przez pracowników Grupy zamieszkuje 1/4 populacji polskich bocianów.

Grupa Energa wspólnie z Fundacją Przyrodniczą „pro Natura” od lat prowadzi kompleksowy projekt „bociany.pl” związany z ochroną bocianów. Jego częścią jest uruchomienie ogólnopolskiego punktu informacyjnego 801 BOCIAN. Obok infolinii na stronie www.bociany.pl prowadzona jest „Baza Gniazd Bociana Białego”, dotycząca stanu i kondycji bocianich siedlisk oraz „Ogólnopolska Baza Aktywności na rzecz Bociana Białego”, w której zbierane są wszelkie informację na temat instytucji i osób, które pomagają bocianom, np. remontując gniazda czy opiekując się poszkodowanymi ptakami.

Przez kilka lat wspólnie z organizacją „pro Natura” i Stacją Ornitologiczną PAN spółka prowadziła unikatowy na skalę Europy projekt „Energetyczni Obrączkarze Grupy Energa” . W czterech edycjach projektu energetycy zaobrączkowali blisko 5 tysięcy bocianich piskląt.  Obrączki pozwalają teraz ornitologom śledzić losy bocianów w trakcie ich wędrówek oraz dostarczać cennych informacji dotyczących zagrożeń, na które narażone są ptaki. W przypadku zauważenia bociana z obrączką i odczytania jej numeru, można zgłosić ten fakt do bazy prowadzonej przez Stację Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk – http://ring.stornit.gda.pl/

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px