Log In

Zarząd Elektrowni Ostrołęka wskazał wykonawcę nowego bloku

Do Enei oraz Energi, udziałowców Elektrowni Ostrołęka, 23 marca 2018 roku trafiły wnioski do zgromadzenia wspólników spółki o wyrażenie zgody na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW.

W tych wnioskach zarząd Elektrowni Ostrołęka wskazał, że wnioskuje o zgodę zgromadzenia wspólników na wybór konsorcjum GE Power i Alstom Power System, jako generalnego wykonawcy. Konsorcjum wyceniło prace na prawie 5, 050 mld zł(netto), czyli 6, 023 mld zł (brutto).

Przypominamy, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nieco ponad 4,8 mld zł.

Oprócz wskazanego konsorcjum w przetarg zostały złożone jeszcze dwie oferty. Najniższą ofertę o wartości 4,849 mld (brutto) zł złożyła China Power Engineering, najwyższą konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Rafako za 9,591 mld zł (brutto).

Zgodnie z wnioskiem zgoda zgromadzenia wspólników Elektrowni Ostrołęka, ma być wyrażona pod warunkiem skutecznego, tj. wskazującego na brak przesłanek uzasadniających wykluczenie wykonawcy bądź odrzucenie jego oferty, złożenia przez Konsorcjum GE Power i Alstom Power System wszystkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń, zgodnie wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z umową spółki, zgromadzenie wspólników Elektrowni Ostrołęka wyraża w formie uchwały zgodę na rozstrzygnięcie postępowania o wybór generalnego wykonawcy. Jednak jak zastrzegają Enea i Energa wystąpienie przez zarząd Elektrowni Ostrołęka z tym wnioskiem do zgromadzenia wspólników, jak również ewentualne podjęcie przez zgromadzenie wspólników uchwały, nie jest równoznaczne z podjęciem przez zarząd spółki decyzji o wyborze generalnego wykonawcy, nie oznacza więc rozstrzygnięcia postępowania przez zamawiającego, ani też wyrażeniem zgody na zawarcie kontraktu z generalnym wykonawcą. Jaki informują Enea i Energa, do wyrażenia takiej zgody konieczne jest uprzednie uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych w tym zgody rady nadzorczych obu spółek na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed), a to z kolei wymaga między innymi uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie spółek na przystąpienie do etapu budowy.

Wiceprezes Energi Jacek Kościelniak podtrzymywał w czwartkowej rozmowie z PAP Biznes chęć zaangażowania w projekt inwestorów finansowych.

Z kolei pełniąca obowiązki prezesa Energi Alicja Barbara Klimiuk poinformowała, że nowy blok będzie przygotowywany do wzięcia udziału w rynku mocy. Planowane jest zgłoszenie nowego bloku do certyfikacji ogólnej w kwietniu w ramach rynku mocy, tak by ta jednostka mogła wziąć udział w tegorocznej aukcji w grudniu.

Nowy blok energetyczny opalany węglem kamiennym klasy 1.000 MW w Elektrowni Ostrołęka to wspólny projekt Energi i Enei. Obie spółki będą mieć po 50 proc. udziałów w spółce celowej Elektrownia Ostrołęka, przeznaczonej do realizacji projektu budowy nowego bloku.(PAP)

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px